امکانسنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی

امکانسنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی یا Feasibility Study طرحی است که به سرمایه‌گذار راهنمایی میکند که چگونه سرمایه خود را برای رسیدن به بالاترن بهره‌وری سرمایه‌گذاری نماید. در این طرح و گزارش، برای یافتن بیشترین بهره‌وری و با توجه به عواملی چون، زمان، ریسک پذیری، بازگشت سرمایه، رقابت پذیری و … بررسی می‌گردد.

طرح امکانسنجی
طرح امکانسنجی

مطالعات امکان سنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی ، چیست ؟

مطالعات امکان سنجی یا طرح توجیه فنی اقتصادی مطالعاتی می‌‍باشد که کارشناسان، در بخش های مختلف و جداگانه مطالعاتی بر روی بر بازار و رقابت پذیری، مطالعات فنی و مطالعات مالی انجام می‌دهند. سپس در بخش های دیگر، با متد های مختلف، برآیند و نتیجه این مطالعات را در قالب فصلی دیگر در می‌آورند و به کارفرما تحویل می‌دهند. گزارش مطالعات طرح توجیهی فنی اقتصادی هم برای کارفرما و هم برای ارائه به ارگان ها و سازمان های مختلف از جمله شهرداری، میراث فرهنگی، بانک ها  و … استفاده می‍گردد.

طرح توجیهی فنی اقتصادی
طرح توجیهی فنی اقتصادی

کاهش ریسک سرمایه گذاری

مطالعات امکان سنجی یا توجیه فنی اقتصادی نقش اساسی در کاهش ریسک پذیری سرمایه گذاری دارد و با بررسی جوانب مثبت و منفی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در بهره وری امکان سودآوری پروژه را برآورد می‌کند.

من خودم میدانم روی چه چیز سرمایه گذاری کنم، شما چه کاری برای من میکنید؟

به طور معمول، سرمایه‌گذاران خود ایده‌ای برای سرمایه خود دارند. ما در اینجا به این ایده ، سناریو یا گزینه می‌گوییم. کاری که شرکت های مشاور، از جمله مهندسان مشاور هفت شهر آریا انجام می‌دهند این است که سناریو یا گزینه سرمایه گذار را در کنار سایر سناریو ها و گزینه هایی که در فرآیند مطالعه به آن می‌رسد، بررسی می‌نمایند. به طور معمول، ایده سرمایه گذاران، ایده های خوبی می‌باشد ولی این مطالعات ممکن است به سرمایه‌گذاران ایده های بهتری را ارائه دهد و یا چالش هایی که سرمایه گذاری در پیش دارد را نشان دهد. همچنین سرمایه گذار شاید بداند که میخواهد مثلا سرمایه خود را در یک مجتمع تجاری سرمایه گذاری نماید ولی از جزییات آن مثل قوانین و مقررات و مجوزها و یا نوع مجتمع تجاری و یا کاربری های مکمل مجتمع تجاری چندان اطلاعی نداشته باشد. این مطالعات به سرمایه گذاران کمک می‌نماید که مثلا آیا در منطقه فوق، بازار کشش برای مجتمع تجاری تخصصی پوشاک دارد یا مجتمع تجاری موبایل و آیا برای جذب مشتری عملکرد های دیگری مانند پردیس سینمایی به مجتمع اضافه نماید یا خیر و چگونه برای اخذ مجوزهای لازم از شهرداری یا کمیسیون ماده 5 و یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نماید.

طرح توجیه فنی اقتصادی فنی
طرح توجیه فنی اقتصادی فنی

نتیجه مطالعات امکان سنجی یا طرح توجیهی فنی اقتصادی

طرح توجیهی فنی اقتصادی، در نهایت بعد از ارائه سناریو ها، به مقایسه سناریو ها با روش ها و متد های مختلف از جمله روش سوات، روش AHP و …می‌پردازد. مقایسه سناریوها در نهایت به حذف بعضی از سناریو ها و یا تلفیق برخی دیگر منجر خواهد شد و سناریو های دارای ارزش افزوده اقتصادی در مطالعات توجیهی فنی اقتصادی را به سرمایه گذار معرفی می‌نماید. سناریو های برگزیده مسلما هر یک ، به تنهایی، مثبت کامل نیستند و نقاط ضعف و قوت متفاوتی دارند که انتخاب سناریو برتر و موفق می‌تواند بر عهده سرمایه گذار باشد و یا راهنمایی لازم را برای تصمیم گیری نهایی در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.

 

سابقه کار

مهندسان مشاور هفت شهر آریا، با سابقه زیاد در انجام مطالعات امکانسنجی و  طرح های توجیهی فنی اقتصادی و تصویب آن در مراجع ذیربط، می‌تواند شما را در رسیدن به بهترین مسیر برای سرمایه گذاری یاری نماید. همچنین کارشناسان مهندسان مشاور هفت شهر آریا، به شما برای تایید طرح در سازمان ها و ارگان های مختلف مثل شهرداری و کمیسیون ماده 5 و یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین در بانک ها جهت گرفتن تسهیلات مختلف همراهی خواهند کرد.

 

مطالعات امکانسنجی و توجیه فنی ملک آقای حاج قربانی و شرکا

طرح توجیهی اقتصادی – مالی مجموعه پذیرایی و اقامتی مولایی

امکانسنجی مجموعه گردشگری 200 هکتاری دماوند

مطالعات امکان‌سنجی مجتمع مسکونی – تجاری نور ، سوهانک تهران

مطالعات امکانسنجی و تهیه کانسپت حجمی معماری اراضی سلمان‌شهر

طرح امکانسنجی هتل پنج ستاره خیابان ولیعصر، نبش پسیان تهران

امکان سنجی اراضی زرنان تهران

توجیه اقتصادی و امکان‌سنجی مالی پروژه مسکونی مقدس اردبیلی

مطالعات امکانسنجی و تهیه کانسپت حجمی معماری اراضی شهر عباس آباد

توجیه اقتصادی و امکان‌سنجی مالی پروژه مسکونی دریان ساز یکم

ارزیابی مالی و امکان‌سنجی اقتصادی پروژه‌ لتمان کن

ارزیابی مالی و امکان‌سنجی اقتصادی پروژه‌ جمشیدیه

ارزیابی مالی و امکان سنجی اقتصادی پروژه‌ الهیه

ارزیابی مالی و امکان سنجی اقتصادی پروژه‌ شهاب