شرح خدمات مطالعات امکانسنجی مناطق نمونه گردشگری و تهیه بسته های سرمایه گذاری

Download397
Stock
File Size60.42 KB
Create Dateآگوست 9, 2016
Download

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی مناطق نمونه گردشگری و تهیه بسته های سرمایه گذاری :
فصل اول – بررسی وضع موجود ( در محدوده منطقه نمونه و حوزه نفوذ آن)
فصل دوم – بررسی ظرفیت های گرشگری منطقه
فصل سوم – اقتصاد گردشگری منطقه
فصل چهارم – قابلیت ها و تنگناها و مشکلات
فصل پنجم – برنامه توسعه گردشگری منطقه
نقشه ها و ضمائم

برای اطلاع از جزییات کل این شرح خدمات ، که شامل 5 صفحه می‌باشد را دانلود نمایید.