ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی واحدهای پذیرایی میانراهی کشور

Download71
Stock
File Size79.21 KB
Create Dateمی 3, 2017
Download

ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی واحدهای پذیرایی میانراهی کشور

در این سند، ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمان سراسر کشور را که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تدوین نموده است ، ارائه گردیده است.

ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی واحدهای پذیرایی میانراهی
ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی واحدهای پذیرایی میانراهی

واحدهای پذیرایی میانراهی ( بین راهی ) چه ضوابطی را برای گرفتن درجه بندی باید رعایت کنند؟

1- موقعیت واحد پذیرایی میانراهی
2- مصالح واحد پذیرایی میانراهی
3- گنجایش سالن پذیرایی واحد پذیرایی بین راهی
4- آشپزخانه واحد پذیرایی بین راهی
5- نمازخانه واحد پذیرایی میانراهی
6- پارکینگ و فضای سبز واحد پذیارایی میانراهی
7- ریزفضاهای واحد پذیارایی بین راهی ( توالت و دستشویی ، حمتم، آبدارخانه، انبار، استراحت کارکنان، اتاق مدیر، پنجره ها، کفپوش، دیوارپوش)
8- منبع نور واحد پذیارایی میانراهی
9- وسایل حرارتی و برودتی واحد پذیرایی بین راهی
10- مشخصات کارکنان
11- مشخصات لباس کار کارکنان

ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمان سراسر کشور برای چه افرادی مفید بود.

ضوابط معماری ساختمانی و درجه بندی واحدهای پذیرایی میانراهی سراسر کشور برای کلیه افرادی که در صنعت گردگری فعالیت دارند همچنین افرادی که تمایل به سرمایه گذاری در واحدهای پذیرایی میانراهی را دارند و نیز، طراحانی که تمایل دارند اطلاعاتی در زمینه واحدهای پذیرایی بین راهی کسب نمایند مفید میباشد.