همکاران شرکت

همه
مالی و اداری
سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)
مستندسازی، تصویرسازی و کنترل پروژه
معماری
 • مهرداد هاشم زاده همایونی
  مهرداد هاشم ‌زاده همایونی
  anemptytextlline
  مدیر عامل مهندسان مشاور هفت شهر آریا از سال 1383
  کارشناس ارشد معماری‌، انشگاه تهران
 • امیر افغان حاجی ‌عباسی
  امیر افغان حاجی ‌عباسی
  anemptytextlline
  نایب رئیس هیات مدیره - مدیر بخش معماری
  کارشناس ارشد معماری، دانشگاه بین‌المللی امام‌ خمینی (ره)
 • فریدون گازرانی
  فریدون گازرانی
  anemptytextlline
  مسئول بخش شهرسازی
  دکتری برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی