مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت عمران و توسعه شاهد
موقعیت: استان البرز - شهر ملارد
مساحت پروژه: 30 هکتار زمین
سال شروع پروژه: 1388
برچسب‌ها: ، ، ، ،

درباره پروژه

باغ لبنانی با مساحت حدود 30 هکتار یکی از پنج باغ وسیع و ارزشمند محدوده شهر ملارد محسوب می‌شود. طرح جامع ملارد کاربری فضای سبز خصوصی را برای آن در نظر گرفته و بر همین اساس پروژه آماده سازی زمین باغ لبنانی با عنوان باغشهر تعریف شده است.
باغشهر جامعه‌ای کوچکتر از جامعه شهری است که رابطه مستقیمی با محیط طبیعی دارد و با حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها، پیشنهاد و تراکم پایین، افزایش فضای باز عمومی و مسیرهای پیاده‌روی، بر تعادل میان محیط‌زیست و عملکرد انسان و افزایش همبستگی اجتماعی تاکید دارد. طرح آماده‌سازی باغ لبنانی با شناخت و تحلیل ویژگیهای حوزه فراگیر و حوزه مداخله به برنامه‌ریزی ساخت در زمینه‌های موجود پرداخته و پس از ارائه رهنمودهای طراحی شهری به تدوین آماده سازی زمین و پس از آن بررسی تحقق‌پذیری و اجرای آن می‌پردازد.