مشخصات پروژه

کارفرما: بخش خصوصی
موقعیت: استان تهران - شهر تهران
مساحت پروژه: 250 متر مربع
سال شروع پروژه: 1393
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

ساختمان واقع در منطقه سعادت آباد با توجه به فرسودگی کالبد کف و جداره ها و تغییر میلمان نیازمند بازسازی بود. در این خانه پس از بررسی و تهیه نقشه ها و ایجاد تغییرات لازم و تطبیق آن با فضا های مورد نیاز کارفرما ، طرح های نهایی ارائه و پس از تایید ، بازسازی ساختمان آغاز گردید.