مشخصات پروژه

کارفرما: شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب
موقعیت: استان تهران - شهر تهران
مساحت پروژه: 4200 متر مربع
سال شروع پروژه: 1393
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

طراحی ساختمان اداری

ساختمان اداری پست امداد آب و فاضلاب منطقه 1 شرکت آب و فاضلاب تهران در 5 طبقه و با 4 کاربری کاملا مجزا از هم شامل طراحی اداره پست امداد فاضلاب، طراحی اداره پست امداد آب، طراحی آزمایشگاه اب و بخش اداری و مدیریت  به اضافه پارکینگ‌های موردنیاز طراحی شده بود.
ورودی پیاده این ساختمان به سبب شیب بسیار زیاد در سمت شمال و در طبقه همکف قرار گرفته و دو ورودی در طبقه 1- برای پست امداد فاضلاب و در طبقه 2- برای پارکینگ در نظر گرفته شده است.

الزامات طراحی ساختمان اداری شرکت آب و فاضلابة

این ساختمان به دلیل اینکه جزو ساختمان های بسیار مهم به لحاظ ضوابط طراحی معماری و شهرسازی می‌باشد، تمام اصول و ضوابط مهم با ضریب اطمینان های بالا را باید رعایت نماید. به همین دلیل طراحی سازه، طراحی معماری، طراحی تاسیسات الکتریکی و طراحی تاسیسات مکانیکی در این ساختمان اداری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است که تمام آنها در فرآید طراحی رعایت گردیده است.