مشخصات پروژه

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موقعیت: استان کرمان - شهر بم
مساحت پروژه: 1800 متر
سال شروع پروژه: 1384
برچسب‌ها: ، ، ، ، ،

درباره پروژه

بعد از زلزله سال 1383 در شهر بم و ویرانی گسترده آن، به دلیل وجود ارگ تاریخی و نیز قنوات و باغات وسیع در شهر بم، این شهر مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفت و طرح جامع و تفصیلی آن با رویکرد طراحی شهری به سرعت تهیه گردید و مقرر گردید که برای تمام محورهای اصلی شهر بم پروژه‌های طراحی شهری تهیه گردد.
خیابان امام خمینی بم، حد وسط ورودی مرکز شهر، اصلی‌ترین و مهمترین محور شهر بم می‌باشد که در کناره‌های آن مجموعه‌ای از ساختمانهای تجاری- اداری- باغات و حوزه‌های مسکونی قرار گرفته است. این خیابان به منظور نیل به اهداف طرح های جامع و تفصیلی شهری به صورت موضعی طراحی شهری گردیده شد.