مشخصات پروژه

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موقعیت: استان کرمان - شهر بم
مساحت پروژه: 1700 متر طول
سال شروع پروژه: 1384
برچسب‌ها: ، ، ، ، ،

درباره پروژه

بعد از زلزله سال 1383 در شهر بم و ویرانی گسترده آن، این شهر به دلیل ارگ تاریخی آن و هچنین قنوات و باغات آن در مرکز توجه قرار گرفت و طرح جامع و تفصیلی آن به سرعت تهیه گردید و مقرر گردید که برای تمام محورهای اصلی شهر بم پروژه‌های طراحی شهری تهیه گردد.
خیابان طالقانی بم به طول 1700 متر محوری است که از بین باغات انبوه و قنوات شهر بم عبور می‌کند و به همین دلیل سیمایی سبز و سایه‌اندازی زیاد در آن مشاهده می‌گردد. به همین دلیل طرحی با طراحی شهری وِیژه برای خیابان طالقانی بم پیش بینی گردیده شد.