مشخصات پروژه

کارفرما: بخش خصوصی
موقعیت: استان کرمان - شهر بم
مساحت پروژه: 2000 مترمربع
سال شروع پروژه: 1385
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

طراحی هتل

شهر بم بعد، از زلزله سال 1383 تخریب اساسی دید و تمام زیرساخت‎ ها، خدمات شهری و بناهای عمومی و شهری مهم تخریب گردید.
در سال 85 و بعد از تخریب های زلزله ، بخش خصوصی تصمیم به ساخت هتل برای شهر بم گرفت. طرح معماری این هتل به همت بخش خصوصی و با کمک بنیاد مسکن، به دست مهندسان مشاور هفت شهر آریا تهیه گردید.