مشخصات پروژه

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
موقعیت: استان قزوین - شهر اسفرورین
مساحت پروژه: 300 هکتار
سال شروع پروژه: 1387
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

جمعیت موجود شهر حدود 12500 نفر است
افق طرح سال 1400 و جمعیت پیش بینی شده 16291 نفر است
تقسیمات کالبدی شهر شامل 4 محله است.
تراکم ناخالص 55 و تراکم خالص آن 107 نفر در هکتار است.
سطح حریم معادل 766 هکتار که حدود 6 برابر سطح محدوده شهر است
نقش و عملکرد غالب شهر کشاورزی است.