مشخصات پروژه

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
موقعیت: استان لرستان - شهر الیگودرز
مساحت پروژه: 1360 هکتار
سال شروع پروژه: 1390
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

اطلاعات کلی در طرح جامع (توسعه و عمران) الیگودرز:
الیگودرز در ناحیه کوهستانی و در شرق استان واقع شده است.
جمعیت موجود شهر حدود 88000 نفر و افق طرح سال 1402 می‌باشد.
تراکم ناخالص جمعیتی 66 نفر و تراکم آن حدود 250 نفر در هکتار است.
ویژگی مهم شهر وجود معادن غنی سنگ و کارخانه‌ های متعدد مربوطه است.
تقسمیات کالبدی شهر شامل 5 ناحیه و 11 محله می‌باشد.