مشخصات پروژه

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
موقعیت: استان قزوین - شهر خرمدشت
مساحت پروژه: 167 هکتار
سال شروع پروژه: 1387
برچسب‌ها: ، ، ، ، ،

درباره پروژه

افق طرح سال 1400 و جمعیت پیش‌بینی شده 8535 نفر
نرخ رشد جمعیت معادل 2.5 درصد در نظر گرفته شده است
سطح حریم پیشنهادی شهر برابر با 1631 هکتار یعنی معادل 9.67 درصد سطح محدوده شهر است
تقسیمات کالبدی شهر شامل 3 محله است.
تراکم ناخالص 52 و تراکم خالص جمعیت شهر معادل 170 نفر در هکتار است.