مشخصات پروژه

کارفرما: وزارت راه و شهرسازی
موقعیت: استان قزوین - شهر ضیاءآباد
مساحت پروژه: 344 هکتار
سال شروع پروژه: 1387
برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ،

درباره پروژه

جمعیت موجود شهر حدود 8800 نفر است
افق طرح جامع سال 1400 و جمعیت پیش‌بینی شده 12000 نفر است
نرخ رشد برای افق طرح 2.5 درصد پیش‌بینی شده است
تراکم ناخالص جمعیتی 35 نفر و تراکم خالص آن حدود 90 نفر در هکتار است
ویژگی خالص آن باغ شهر بودن و شهرت باغات گردوی آن است
تقسیمات کالبدی شهر شامل 3 محله بالا، پایین و حیدریه است.