برچسب: آرش هاشم زاده

آرش هاشم زاده

آرش هاشم زادهآرش هاشم‌ زاده همایونی

کارشناس ارشد طراحی شهری – همکاری در پروژه‌های طراحی شهری محور طالقانی و امام خمینی (بم) – همکاری در طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (ساری، باقرشهر، خمین، کرمان و بابل) – مطالعات شناخت در امکان ‌سنجی پروژه‌های خیابان مقدس اردبیلی، دریان سازه، لتمان کن، سلمانشهر و عباس‌آباد – مدیر هماهنگی مسابقه طراحی سردر […]