برچسب: آمنه منصوری ارمکی

آمنه منصوری ارمکی

آمنه منصوری ارمکیآمنه منصوری ارمکی

مسئول بخش طراحی شهری – همکاری در طراحی شهری محور زیارتی ـ فرهنگی شهر قم (حرم ـ جمکران) – مدیر هماهنگی و کنترل کیفی در «طرح جامع مکانیابی مراکز پستی و توسعه ساختمانهای آن در ایران» – همکاری در طراحی شهری خیابان‌های منتهی به حرم امام رضا (محور نواب و طبرسی)، مشهد – همکاری در […]