برچسب: امیر افغان حاجی‌عباسی

امیر افغان حاجی ‌عباسی

امیر افغان حاجی ‌عباسیامیر افغان حاجی ‌عباسی

نایب رئیس هیات مدیره – مدیر بخش معماری – ساختمان اداری خدایی- تهران، خ مطهری و ساختمان اداری اتابکی- تهران، اتوبان نیایش، کارخانه سیم و کابل خاورشهر- نظرآباد، ساختمان اداری- تجاری اتابکی- یزد، بلوار جمهوری، ویلای دانشیان- کلارآباد، یالبندان، فروشگاه شیرینی حاج خلیفه علی رهبر- یزد، صفائیه – طراحی واحدهای مسکونی و تجاری بم – […]