برچسب: تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ماده 1 ـ برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی بمنظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین بمنظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارایه ضوابط و جنبه های اصیل آن با […]