برچسب: حریم خط برق

حريم خطوط انتقال و توزیع برق

تصویب نامه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع برق مورخ 7/10/1347 ماده 1- تعاریف و اصطلاحات ماده 2 – حریم هوایی فشار قوی نیروی برق در خارج محدوده شهرها ماده 3 – حریم هوایی فشار قوی نیروی برق در داخل محدوده شهرها ادامه در دانلود