برچسب: حریم شهر

قانون تعاريف محدوده و حريم شهر

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 ماده 1 محدوده شهر عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می‌باشد. شهرداری‌ها علاوه بر […]

آیین نامه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها

آیین نامه مربوط به استفاده ار اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها – مصوب 1355/2/27 – هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی   فصول اصلی آیین نامه: فصل اول – کلیات و تعاریف فصل دوم – ایجاد ساختمانها و تاسیسات غیر شهرک فصل سوم – احداث شهرک