برچسب: دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

فریدون گازرانی

فریدون گازرانیفریدون گازرانی

مسئول بخش شهرسازی – همکار مهندسین مشاور در تهیه طرحهای جامع و تفصیلی و هادی – مدیر طرح‎های جامع و تفصیلی و هادی شهرهای الیگودرز و نورآباد، قائن، کارچان، حاجی آباد، نشتارود، کوراییم، فرمهین، سرایان، فردوس، نهبندان، خاش، دهاقان، چادگان، جزیره ابوموسی، دهگلان، سروآباد، سریش ‎آباد – مدیر پروژه طرح توسعه و عمران ناحیه غرب […]