برچسب: درجخ بندی اقامتگاه

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگریشیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری

شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری ، به منظور ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی، و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و همچنین نحوه نظارت کردن بر آنها تدوین شده است. این شیوه نامه ، همچنین مبنای درجه بندی تاسیسات گردشگری کشور می‌باشد.   این شیوه نامه شامل چه تاسیساتی می‌باشد؟ […]