برچسب: سقف کناف

بازسازی و دکوراسیون داخلی سعادت آباد - اتاق خوابدکوراسیون داخلی و بازسازی ساختمان مجتمع مسکونی سعادت آباد

ساختمان واقع در منطقه سعادت آباد با توجه به فرسودگی کالبد کف و جداره ها و تغییر میلمان نیازمند بازسازی بود. در این خانه پس از بررسی و تهیه نقشه ها و ایجاد تغییرات لازم و تطبیق آن با فضا های مورد نیاز کارفرما ، طرح های نهایی ارائه و پس از تایید ، بازسازی ساختمان آغاز گردید.