برچسب: سهند محمدی خبازان

سهند محمدی خبازان

سهند محمدی خبازانسهند محمدی خبازان

مدیر پروژه – همکاری در تهیه طراحی منظر شهری محله صابون‌ پزخانه تهران، همکاری در تهیه طرح تفصیلی منطقه 12 – طرح آماده‌سازی باغ گیلاس و عالیخانی (ملارد) – مدیر طرح طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر بابل، خمین، باقرشهر – طرح بهسازی روستای با ارزش حیدره دارالامام همدان Email سهند محمدی خبازانTel: 1387