برچسب: شرح خدمات سکونتگاه روستایی

شرح خدمات سکونتگاه های روستایی

نمونه قرارداد خدمات مطالعات ساماندهی فضا و سکونت‌گاه های روستایی   1- کلیات – تعریف طرح – ماهیت طرح – جایگاه طرح – محدوده مطالعاتی طرح – هدف کلی طرح – اهداف تبعی   مرحله اول: مطالعات پایه و تشخیص وضعیت 1- پیشینه و زمینه 2- شناسایی پایه : بررسی های محیطی ، بررسی های اجتماعی و […]