برچسب: شرح خدمات منطقه نمونه گردشگری

شرح خدمات تهیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری

شرح خدمات تهیه طرح جامع نمونه گردشگری تعاریف و معیارها : منطقه نمونه گردشگری ، محدوده منطقه نمونه گردشگری، حوزه نفوذ کلان منطقه نمونه   شرح خدمات بخش اول – کلیات (ضرورت‌ها، روش شناسی و مبانی نظری) – طرح مساله – اهداف – ضرورت – ماهیت و مقیاس طرح – موقعیت مکانی طرح – ماهیت […]

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی مناطق نمونه گردشگری و تهیه بسته های سرمایه گذاری

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی مناطق نمونه گردشگری و تهیه بسته های سرمایه گذاری : فصل اول – بررسی وضع موجود ( در محدوده منطقه نمونه و حوزه نفوذ آن) فصل دوم – بررسی ظرفیت های گرشگری منطقه فصل سوم – اقتصاد گردشگری منطقه فصل چهارم – قابلیت ها و تنگناها و مشکلات فصل پنجم – […]