برچسب: شورای عالی شهرسازی و معماری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری 1- کلیات در راستای وظائف محوله بر اساس ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه ، تکمیل مصوبه مورخ 28/2/1369 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان ضوابط و مقررات نمای شهری و به منظور ارتقاء کیفی […]

قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ماده 1 ـ برای هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی بمنظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم همچنین بمنظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبکهای مختلف معماری سنتی و ملی و ارایه ضوابط و جنبه های اصیل آن با […]