برچسب: طرح توجیهی

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی ( تهیه طرح توجیهی )

شرح خدمات مطالعات امکان سنجی( تهیه طرح توجیهی ) 1 -شناخت اجمالی و موقعیت کلی پروژه 1-1 -انجام هماهنگی های لازم با مالک جهت اخذ اسناد پروژه به ویژه وصول تصاویر اسناد مثبته : سند مالکیت، آراء – نوعیت ملک- موات، دایر و بایر، باغ ، آراء قضائی و … . 1-2 -طرح موضوع درخواست به […]

طرح توجیهی اقتصادی مالی مجموعه پذیرایی و اقامتی

طرح توجیهی اقتصادی مالی مجموعه پذیرایی و اقامتیطرح توجیهی اقتصادی مالی مجموعه پذیرایی و اقامتی فیروزکوه

توجیه اقتصادی مالی مجموعه پذیرایی اقامتی مجموعه پذیرایی اقامتی فیروزکوه ، مجموعه ای در حال ساخت بوده که به دلایل مالی، مدت هفت سال بود که متوقف شده بود. طرح توجیهی اقتصادی مالی مجموعه پذیرایی در راستای اخذ تسهیلات بانکی برای ادامه پروژه تعریف گردید.   موقعیت زمین و شرایط پروژه این زمین به مساحت […]