برچسب: طرح توجیه گردشگری

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی ( تهیه طرح توجیهی )

شرح خدمات مطالعات امکان سنجی( تهیه طرح توجیهی ) 1 -شناخت اجمالی و موقعیت کلی پروژه 1-1 -انجام هماهنگی های لازم با مالک جهت اخذ اسناد پروژه به ویژه وصول تصاویر اسناد مثبته : سند مالکیت، آراء – نوعیت ملک- موات، دایر و بایر، باغ ، آراء قضائی و … . 1-2 -طرح موضوع درخواست به […]