برچسب: فونت نسخ

fonts-5بهترین فونت های اتوکد

فایل فونت های فارسی برنامه اتوکد که پسوند  shx دارند، فونت هایی هستند که مختص نرم افزار اتوکد میباشند و اگر در پوشه فونت نرم افزار اتوکد موجود نباشند نقشه اتوکد به خوبی نمایش داده نمیشوند. البته فونت های فارسی بسیاری وجود دارند که اگر همه آنها را در پوشه فونت نرم افزرا اتوکد ریخته شود […]