برچسب: مجموعه شهری

شرح خدمات مجموعه شهری – اصفهان ، تبریز ، شیراز ، مشهد

جزییات شرح خدمات بخش دوم مرحله اول طرحهای مجموعه شهری اصفهان ، تبریز ، شیراز ، مشهد   مقدمه فصل اول – معرفی و تعیین جایگاه مجموعه شهری بر اساس یافته های مطالعات مرحله اول فصل دوم – مطالعات پایه: منابع طبیعی ،محیط زیست ، مطالعات پایه اوقاف فراغت و مراکز تفریحی ، جاذبه های […]