برچسب: منطقه نمونه گردشگری

شرح خدمات تهیه طرح جامع مناطق نمونه گردشگری

شرح خدمات تهیه طرح جامع نمونه گردشگری تعاریف و معیارها : منطقه نمونه گردشگری ، محدوده منطقه نمونه گردشگری، حوزه نفوذ کلان منطقه نمونه   شرح خدمات بخش اول – کلیات (ضرورت‌ها، روش شناسی و مبانی نظری) – طرح مساله – اهداف – ضرورت – ماهیت و مقیاس طرح – موقعیت مکانی طرح – ماهیت […]

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی مناطق نمونه گردشگری و تهیه بسته های سرمایه گذاری

شرح خدمات مطالعات امکانسنجی مناطق نمونه گردشگری و تهیه بسته های سرمایه گذاری : فصل اول – بررسی وضع موجود ( در محدوده منطقه نمونه و حوزه نفوذ آن) فصل دوم – بررسی ظرفیت های گرشگری منطقه فصل سوم – اقتصاد گردشگری منطقه فصل چهارم – قابلیت ها و تنگناها و مشکلات فصل پنجم – […]

طرح توسعه و عمران - جامع - و طرح تفصیلی شهر نراق - کاربری اراضی پیشنهادی

طرح توسعه و عمران - جامع - و طرح تفصیلی شهر نراق - کاربری اراضی پیشنهادیطرح جامع و طرح تفصیلی شهر دستجرد

جمعیت موجود حدود 1500 نفر است افق طرح سال 1400 و ظرفیت جمعیت‌ پذیری آن 5000 نفر است. تقسیمات کالبدی شهر شامل 3 محله است سطح حریم شهر برابر با 450 هکتار یعنی معادل 1.64 برابر سطح شهر است. تراکم خالص 570 و تراکم ناخالص جمعیتی آن 18 نفر در هکتار است. شهر دستجرد در […]

طراحی منطقه گردشگری چک چک - نقشه کاربری اراضی

طراحی منطقه گردشگری چک چک - نقشه کاربری اراضیطراحی منطقه گردشگری چک چک

منطقه گردشگری چک چک، مهمترین زیارتگاه زرتشتیان است که هر ساله پذیرایی زائران و گردشگران از سراسر ایران و سایر کشورها می باشد. طرح ساماندهی منطقه نمونه گردشگری با شناخت ویژگی‌های طبیعی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و حقوقی در حوزه‌های فراگیر و محلی آغاز شده سپس به بررسی طرح‌های بالادست می‌پردازد. در مرحله بعد مطالعات مورد […]