برچسب: پیسگیری از سیل

Rules 4قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل

قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل – مصوب 1348/3/5 ماده 1- به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون کلیه اقدامات لازم را رای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به […]