برچسب: کارشناس ارشد طراحی شهری

سهند محمدی خبازان

سهند محمدی خبازانسهند محمدی خبازان

مدیر پروژه – همکاری در تهیه طراحی منظر شهری محله صابون‌ پزخانه تهران، همکاری در تهیه طرح تفصیلی منطقه 12 – طرح آماده‌سازی باغ گیلاس و عالیخانی (ملارد) – مدیر طرح طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر بابل، خمین، باقرشهر – طرح بهسازی روستای با ارزش حیدره دارالامام همدان Email سهند محمدی خبازانTel: 1387

آمنه منصوری ارمکی

آمنه منصوری ارمکیآمنه منصوری ارمکی

مسئول بخش طراحی شهری – همکاری در طراحی شهری محور زیارتی ـ فرهنگی شهر قم (حرم ـ جمکران) – مدیر هماهنگی و کنترل کیفی در «طرح جامع مکانیابی مراکز پستی و توسعه ساختمانهای آن در ایران» – همکاری در طراحی شهری خیابان‌های منتهی به حرم امام رضا (محور نواب و طبرسی)، مشهد – همکاری در […]

مهرداد هاشم زاده همایونی

مهرداد هاشم زاده همایونیمهرداد هاشم ‌زاده همایونی

مدیر عامل مهندسان مشاور هفت شهر آریا از سال 1383 – ترجمه فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان، سال 1381, انتشارات دانشیار – تألیف کتاب تاریخ طراحی شهری 1392- انتشارات نشر یزدا – مقاله “ محله و خیابان ” مجله آبادی تابستان 74، شماره 17 – مقاله “ ضرورت تحول در مفهوم مقوله زمین شهری ” […]