برچسب: کارشناس ارشد طراحی شهری

سهند محمدی خبازان

سهند محمدی خبازانسهند محمدی خبازان

مدیر پروژه – همکاری در تهیه طراحی منظر شهری محله صابون‌ پزخانه تهران، همکاری در تهیه طرح تفصیلی منطقه 12 – طرح آماده‌سازی باغ گیلاس و عالیخانی (ملارد) – مدیر طرح طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر بابل، خمین، باقرشهر – طرح بهسازی روستای با ارزش حیدره دارالامام همدان Email سهند محمدی خبازانTel: 1387

آمنه منصوری ارمکی

آمنه منصوری ارمکیآمنه منصوری ارمکی

مسئول بخش طراحی شهری – همکاری در طراحی شهری محور زیارتی ـ فرهنگی شهر قم (حرم ـ جمکران) – مدیر هماهنگی و کنترل کیفی در «طرح جامع مکانیابی مراکز پستی و توسعه ساختمانهای آن در ایران» – همکاری در طراحی شهری خیابان‌های منتهی به حرم امام رضا (محور نواب و طبرسی)، مشهد – همکاری در […]

مهرداد هاشم زاده همایونی

مهرداد هاشم زاده همایونیمهرداد هاشم ‌زاده همایونی

مدیر عامل مهندسان مشاور هفت شهر آریا از سال 1383 کارشناس ارشد معماری‌، دانشگاه تهران کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه شهید بهشتی – ترجمه فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان، سال 1381, انتشارات دانشیار – تألیف کتاب تاریخ طراحی شهری 1392- انتشارات نشر یزدا – مقاله “ محله و خیابان ” مجله آبادی تابستان 74، شماره […]