برچسب: کارشناس جغرافیای انسانی

محرم نوروزی

محرم نوروزیمحرم نوروزی

مشاور پروژه‌های شهرسازی – کارشناس و تسهیلگر اجتماعی طرح توسعه‌ ناحیه‌ای استان‌های هرمزگان، کهگیلویه و بویر احمد و کردستان – کارشناس و تسهیلگر اجتماعی ساماندهی فضایی- کالبدی سکونتگاههای روستایی شهرستان‌های اهواز، شوش و شوشتر – 0کارشناس و تسهیلگر اجتماعی طرح توسعه و عمران مناطق توسعه نیافته روستایی بخش خورو بیابانک و پادنا استان اصفهان – […]