برچسب: کارشناس معماری

آرش هاشم زاده

آرش هاشم زادهآرش هاشم‌ زاده همایونی

کارشناس ارشد طراحی شهری – همکاری در پروژه‌های طراحی شهری محور طالقانی و امام خمینی (بم) – همکاری در طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری (ساری، باقرشهر، خمین، کرمان و بابل) – مطالعات شناخت در امکان ‌سنجی پروژه‌های خیابان مقدس اردبیلی، دریان سازه، لتمان کن، سلمانشهر و عباس‌آباد – مدیر هماهنگی مسابقه طراحی سردر […]

سهند محمدی خبازان

سهند محمدی خبازانسهند محمدی خبازان

مدیر پروژه – همکاری در تهیه طراحی منظر شهری محله صابون‌ پزخانه تهران، همکاری در تهیه طرح تفصیلی منطقه 12 – طرح آماده‌سازی باغ گیلاس و عالیخانی (ملارد) – مدیر طرح طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر بابل، خمین، باقرشهر – طرح بهسازی روستای با ارزش حیدره دارالامام همدان Email سهند محمدی خبازانTel: 1387

آمنه منصوری ارمکی

آمنه منصوری ارمکیآمنه منصوری ارمکی

مسئول بخش طراحی شهری – همکاری در طراحی شهری محور زیارتی ـ فرهنگی شهر قم (حرم ـ جمکران) – مدیر هماهنگی و کنترل کیفی در «طرح جامع مکانیابی مراکز پستی و توسعه ساختمانهای آن در ایران» – همکاری در طراحی شهری خیابان‌های منتهی به حرم امام رضا (محور نواب و طبرسی)، مشهد – همکاری در […]