مرداد 27 1398 0اظهار نظر
شهرک صنعتی

اصول مهم ساخت و توسعه شهرک های صنعتی

شرکت ویدست اسمیت نولتینگ، به ساخت و توسعه شهرک های صنعتی موفق برای بیش از 20 شهرک صنعتی کمک نموده است. مواردی که در ادامه می آیند، در زمان برنامه ریزی برای یک شهرک صنعتی موفق، اهمیت زیادی دارند.

 


خدمات “طراحی شهرک صنعتی” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید … 


دسترسی‎های شهرک صنعتی

ایجاد ورودی ای که دارای دسترسی ایمن و قابلیت دید بالا باشد و از نظر بصری دعوت کننده باشد. ما تجربه طراحی برای ایجاد ورودی هایی که در محل های امن، در طول خیابان ها و بزرگراهها قرار داشته باشند را داریم. این مکان ها، در ترکیب با دوربرگردان های تازه طراحی می‌شوند و تقاطع های موجود نزدیک، لازم است تا پذیرای ترافیک معمول یک شهرک صنعتی باشند.

کریدورهای اصلی شهرک صنعتی

نزدیکی به کریدورهای اصلی دیگر عامل قابل ملاحظه هنگام طراحی ورودی، علاوه بر طراحی راههای داخلی شهرک صنعتی است.

تاسیسات شهرک صنعتی

دسترسی به تأسیسات برای امروز و در آینده نیز یک ضرورت است. تأسیسات شهرک باید از راههای طراحی شده تبعیت کنند تا دسترسی در آینده تضمین شود.

انعطاف پذیری اندازه قطعات شهرک صنعتی

اندازه قطعات زمین در طول زمان تغییر می کنند. طرح ریزی یک شهرک صنعتی با بلوک های بزرگ، موجب انعطاف پذیری برای سرمایه گذاران مختلف می گردد. این به توسعه یک شهرک صنعتی با کاربری مختلط برای شرکتهای بزرگ و کسب و کارهای کوچک کمک می کند که مالکان را جذب می نماید.

محوطه سازی شهرک صنعتی

اجرای یک دستورالعمل محوطه سازی در همراهی با شهر به منظور حفظ منظر یکدست در سرتاسر شهرک صنعتی. محوطه سازی می تواند به ما در چمن کاری بخشی از زمین کمک کند تا زیبایی بصری را از خیابان ها فراهم کرده و حائل هایی برای قطعات زمین و نواحی تالابی مجاور ایجاد نماید.

آب‎های سطحی شهرک صنعتی

آبهای سطحی. حوضچه های آبهای سطحی می توانند ارتقاء بصری را برای قطعات مجاور فراهم کنند و حیات وحش را در شهرک ترویج دهند.

 


خدمات “طراحی شهرک صنعتی” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید … 


یک پاسخ یا نظر بنویسید

10 + 4 =