خرداد 16 1398 0اظهار نظر
مسابقه معماری

برگزاری مسابقه معماری و طراحی حجمی گل گهر سیرجان

نیاز شرکت گل گهر سیرجان

شرکت گل گهر سیرجان با توجه به شرایط کارخانه، نیازمند یک ورودی شاخص بود. این ورودی به غیر از اینکه اینکه باید تشخص این سازمان بزرگ را حفظ می‎نمود، باید توانایی ورود حدود 1000 نفر از کرکنان و مدیران را در پیک ساعت ورود صبح و عصر محیا می‌کرد. مهندسان مشاور هفت شهر آریا با توجه به شرایط پروژه پیشنهاد یک مسابقه محدود بین معماران شناخته شده را مطرح نمودند.

برگزاری مسابقه معماری و طراحی حجمی گل گهر سیرجان

با نیازسنجی های صورت گرفته مهندسان مشاور هفت شهر آریا اقدام به تهیه مطالعات فاز صفر و برنامه کالبدی پروژه نمودند. این اقدام از آن جهت مهم بود که شرکت کنندگان مسابقه، در چارچوب خاصی اقدام به طراحی نمایند تا علارغم به وجود آمدن طرحی شاخص و در خور به لحاظ بصری، نیازهای کالبدی فضایی کارفرما را نیر برطرف گردد. این کار باعث گردید کلیه طرح ها به لحاظ ساختاری-فضایی با کیفیت بالا بتوانند کلیه نیازهای کارفرما را بر طرف نموده و جایگاه شرکت گل گهر سیرجان را حفظ نماید.

 

شروع مسابقه و داوری آثار

در مرحله بعد با ارائه این مطالعات به شرکت کنندگان و هماهنگی های صورت گرفته جهت بازدید از سایت پروژه، شرکت کنندگان شروع به طراحی کردند. در پایان زمان تعیین شده آثار به دبیرخانه مسابقه مهندسان مشاور هفت شهر آریا تحویل داده شد. سپس با هماهنگی های به عمل آمده با اساتید معماری، داوری آثار انجام پذیرفت و طرح نهایی به کارفرما تحویل داده شد.

 

فیلم فرآیند برگزاری مسابقه معماری و طراحی حجمی گل گهر سیرجان

 

 


سایر توضیحات را در برگزار کننده مسابقه معماری سردر گل ‌گهر سیرجان مشاهده نمایید.


یک پاسخ یا نظر بنویسید

4 + 5 =