شهرک صنعتی چیست ؟

کاربری صنعتی: عرصه هایی که برای فعالیت‎های تولیدی و خدماتی اختصاص داده می‌شود.

شهرک صنعتی: محدوده‎ای است که به منظور توسعه صنعتی و متمرکز شدن تولیدات صنعتی در نظر گرفته شده است. هدف از ایجاد شهرک صنعتی، توسعه صنعتی کشور در خارج از مناطق شهری است تا تاثیرات منفی بار صنعتی بر ساکنین شهری را به حداقل رسانده، آلایندگی را کم کرده و با دسترسی آسان به مسیر حمل و نقل، کمترین بار ترافیکی را در مناطق شهرنشین به بار آورد.

طبقه بندی صنایع شهرک صنعتی بر اساس آلودگی زیست محیطی

رده ۱: کاربری‌ها صنعتی یا کارگاهی که مجاز هستند داخل شهر ها یا روستا استقرار پیدا کنند.

رده ۲ تا ۶: کاربری‌های صنعتی که مجاز هستند در خارج از محدوده مصوب شهرها و روستاها و داخل شهرک‎های صنعتی با حفظ حریم مستقر شوند.

رده ۷: محل پیشنهادی جهت استقرار واحدهای این رده در خارج از محدوده شهر و روستا با توجه به فرآیند تولید، توپوگرافی منطقه، شرایط اقلیمی، ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، جهت بادهای غالب، جهات توسعه شهری و سایر ملاحظات زیست محیطی، به صورت موردی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان به شرح جدول زیر و بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست صادر می‌گردد مورد بررسی کارشناسی و اعلام نظر قرار می‌گیرد.

شهرک های صنعتی در چه فاصله‎ای از شهر ها و سکونتگاه ها می‎تواند قرار بگیرند؟

حداقل فاصله مجاز برای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی از شهرها و روستاها و سایر اراضی ملی بر اساس طبقه‌بندی زیست محیطی صنعت مورد نظر و جدول زیر، تعیین می‌شود.

مراحل طراحی شهرک صنعتی به چه صورت است؟


طراحی شهرک صنعتی در دو مرحله اصلی مورد مطالعه و طراحی قرار می‎گیرد. در مرحله اول کلیات طرح پهنه بندی، شبکه معابر به دست می‏آید و در مرحله دوم طرح، تدقیق می‌شود و در مقیاس اجرایی، ارائه می‌شود.

مرحله اول – طرح تفصیلی شهرک صنعتی:

در مرحله اول به شناخت وضع موجود پرداخته می‌شود. ویژگی های کالبدی-فضایی و اقتصادی منطقه در این مرحله بررسی می‌شود. همچنین ضوابط مقررات زیست محیطی و سایر ضوابط مقررات الزامی در این مرحله نهایی می‌شود. در نهایت با تجزیه و تحلیل اطلاعات لیست صنایع قابل استقرار مشخص می‌شود. درگام دوم با در دست داشتن لیست صنایع، نحوه پهنه بندی صنایع مستقر در این مرحله با مقیاس ۱:۲۰۰۰ در نقشه پهنه بندی صنایع، طراحی می‌شود. در این نقشه جانمایی تمام صنایع و تاسیسات و تجهیزات مشخص می‌شود. سایر پیشنهادات فنی اقتصادی و همچنین سازمان تشکیلاتی اداره امور در این مرحله مشخص می‌شود.

مرحله دوم – طرح آماده سازی شهرک صنعتی

در این مرحله نقشه های اجرایی و سیویل شهرک صنعتی ارائه می‌شود. خروجی این مرحله نقشه های تفکیکی، (بر و کف)، طراحی هندسی معابر، تهیه پروفیل های عرضی و طولی مناسب، تهیه نقشه های جمع آوری فاضلاب، تهیه نقشه های جمع آوری آب های سطحی، نقشه شبکه آتش نشانی و شیرهای هیدرانت، نقشه محل عبور خطوط انرژی، نقشه طراحی جزییات کانال ها و جوی ها و جدول معابر، جانمایی دقیق محل تاسیسات تصفیه فاضلاب و سایر تاسیسات و تجهیزات است. مقیاس نقشه ها در این مرحله، ۱:۵۰۰ است.

blank

پیشنهاد مهندسان مشاور هفت شهر آریا، مطالعات دقیق اقتصادی با ارائه بسته‎های سرمایه گذاری به همراه بازاریابی شهرک صنعتی است. این راهکار، دو نتیجه مطلوب دارد. اول اینکه با ارائه بسته های سرمایه گذاری و بازاریابی این بسته ها، باعث ارزش زمین ها بالا می‎رود و باعث بالا رفتن سرمایه شرکت شهرک صنعتی خواهد شد. دوم اینکه با بازاریابی صحیح، سرمایه گذاران واقعی به منطقه جذب خواهند شد که با جذب سرمایه گذار واقعی، اهداف مالکان در این اراضی به شکل مطلوبتری محقق می‌شود.

چگونه می‎توان یک شهرک صنعتی موفق طراحی نمود؟

هدف اصلی مالکان شهرک صنعتی فروش زمین های قطعه بندی شده به سرمایه گذاران است. از طرفی بسیاری از سرمایه گذاران که تمایل به سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی را دارند هیچ هدفی از تولید ندارند و تنها به جهت حفظ سرمایه، اقدام به خریداری قطعات می‎‌کنند. سرمایه این افراد برای مالکان و هیئت مدیره شهرک صنعتی، بسیار وسوسه انگیز می‎باشد. ولی این سرمایه گذاران به دلیل عدم تمایل به ایجاد واحد تولیدی و گرایش به بورس بازی زمین، رشد و توسعه شهرک صنعتی را دچار مشکل می‎نمایند.

به جهت عدم شناخت کافی هیئت مدیره شرکت شهرک صنعتی، از این سرمایه گذاران در عین حال شرایط جذاب مالی این سرمایه گذاران، تمایل زیادی به جذب تمام این سرمایه ها وجود دارد. با توجه به محدود بودن اراضی هر شهرک صنعتی، با عدم شناخت مناسب از سرمایه گذاران نه تنها اراضی شهرک به ارزش واقعی خود دست پیدا نخواهد کرد و هیئت مدیره شهرک صنعتی از سود حاصل از ارزش افزوده این زمین‌ها بی نصیب می‌شود، بلکه این زمین ها به جای تبدیل شدن به محرک‎های اقتصادی منطقه به وسیله ای برای زمین بازی تبدیل خواهد شد.

با بازریابی مناسب، درخواست های زیادی به سوی شهرک صنعتی سرازیر خواهد شد و انتخاب سرمایه گذار مناسب از طرف شرکت شهرک صنعتی بسیار سهل تر خواهد بود. برای رسیدن به این هدف مهندسان مشاور هفت شهر آریا، با داشتن تجربیات مشابه، استراتژی های مختلفی را به کار می‎بندد.

  1. معرفی شهرک صنعتی در بازاری بزرگتر از منطقه پیرامونی با تهیه تیزرهای تبلیغات و پخش آن در رسانه‏ های سراسری
  2. تهیه و تدوین پایگاه های اطلاع رسانی شرکت شهرک صنعتی به نحوی که کلیه اطلاعات و نقشه ‎ها، ضوابط و مقررات در این پایگاه ها برای معرض دید عموم قرار بگیرد.
  3. هدایت سرمایه گذاران به کمک بسته های سرمایه گذاری و شرکت های کارگزاری واسط
بازاریابی طرح آماده سازی زمین
blank
blank
blank

خلاصه فرآیند انجام پروژه

مرحله اول: مطالعات طرح تفصیلی

در این مرحله طرح ها و نقشه های پیشنهادی در مقیاس ۱:۲۰۰۰ به کارفرما ارائه می‌شود

مرحله دوم: مطالعات طرح آماده سازی

در این مرحله، نقشه های فاز دو اجرایی طرح آماده سازی (سیویل) به همراه نقشه های فاز دو تاسیسات ارائه می‌شود

مرحله سوم: تهیه بسته‎های سرمایه گذاری

در این مرحله، نقشه های فاز دو اجرایی طرح آماده سازی (سیویل) به همراه نقشه های فاز دو تاسیسات ارائه می‌شود

مرحله چهارم: تهیه برنامه مدیریت بازاریابی

در این مرحل، با ارائه سناریو ها پیشنهادی، برنامه‎ریزی برای بازاریابی شهرک صنعتی انجام می‎پذیرد.

شرح خدمات طراحی شهرک صنعتی


شرح خدمات مرحله اول، بر اساس شرح خدمات پیوست دو قرارداد تیپ ۱۲ (انجام مطالعات طرح توسعه و عمران) با پاره ای تغییرات، است. شرح خدمات مرحله دوم، شرح خدمات تیپ طرح های آماده سازی با پاره تغییرات است.

حق الزحمه طراحی شهرک صنعتی


حق ‎الزحمه مرحله اول بر اساس حق‎الزحمه پیوست دو قرارداد تیپ ۱۲ در نظر گرفته می‎شود. حق الزحمه مرحله دوم، بر اساس بخشنامه ۳۱۹۱- بند ۳-۶ کارهای عمومی ساختمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) تعیین می‌شود.

مرحله اول: طرح امکان سنجی و توجیه اقتصادی پارک لجستیک

در گام نخست، طرح امکان‌سنجی و توجیه اقتصادی تهیه می‌شود. در این مرحله با نیازسنجی و بررسی دقیق شرایط اقتصادی کشور و منطقه همچنین شرایط مالی سرمایه گذار و همچنین پتانسیل‎های اقتصادی منطقه، این مطالعات تهیه می‍شود. در این بخش از مطالعات، نیاز منطقه و همچنین مساحت‎های مورد نیاز هر بخش و همچنین روش‎های تامین مالی و چگونگی بازگشت سرمایه به طور دقیق بررسی می‌شود.

مرحله دوم: طرح آماده‌سازی پارک لجستیک

بعد از تایید طرح در کمیسیون‎های مربوطه در گام بعدی طرح آماده‎سازی اراضی لجستیک پارک تهیه می‌شود.

در این بخش ، طراحی زیرساخت ها (شبکه انتقال نیرو و شبکه آب، فاضلاب و … ) به همراه شبکه معابر طراحی می‎شود.

مرحله سوم: طراحی ساختمان‎ها و ابنیه‎ی پارک لجستیک

در گام نهایی و بعد از نهایی شدن طرح آماده سازی، طرح معماری تهیه می‎شود.

در این گام که خود دارای دو مرحله (مرحله اول و مرحله دوم) است، نقشه‌های دقیق اجرایی انبارها هانگارها، سیلوها، سردخانه‎ها، مخازن ذخیره مایعات، کارگاه‎ها و ساختمان‎های خدماتی طراحی می‌شود.

blankسوالی دارید ؟

مستقیم از خودمان بپرسید ! آماده پاسخگویی هستیم