دی 25 1398 0اظهار نظر
نامه تغییر کاربری اموال دولتی

استفاده دولت از طرح توجیهی تغییر کاربری برای تغییر کاربری و فروش اموال غیر منقول خود

متن نامه اداره امور اقتصادی و دارایی کشور در تاریخ 18 مهر ماه 1398 در ارتباط با تغییر کاربری اموال دولت:

با عنایت به تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 مقرر است وزارت کشور نسبت به فروش اموال مازاد بر نیاز دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز اقدام نماید و بنا بر ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هرگونه اقدام برای فروش و مولدسازی، مستلزم تغییر کاربری اموال غیرمنقول به منظور ارزش افزوده بیشتر دارایی‎ها به بالاترین کاربری می‏باشد. با توجه به محدودیت زمانی در اجرای تکالیف قانون بودجه و لزوم تامین منابع مالی پبش‏بینی شده در آن، خواهشمند است دستور فرمایید استانداران محترم استان‎ها به عنوان روسای کمیسیون‎های موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان‌ها، در اجرای ماده قانونی موصوف، پس از وصول درخواست و طرح توجیهی شهرسازی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‎ها، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری در کوتاه‏ترین زمان ممکن مساعدت نمایند. شایان ذکر است تامین منابع مالی پیش‎بینی شده، منوط به تسریع در اعلام نظر کمیسیون‏های مذکور می‎باشد.

 

نامه تغییر کاربری اموال دولتی
نامه تغییر کاربری اموال دولتی

 

 


خدمات “طرح امکان سنجی و توجیه فنی تغییر کاربری زمین” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید … 


 

یک پاسخ یا نظر بنویسید

هفت + 3 =