شهریور 07 1398 2نظرات
مجتمع خدمات رفاهی بین راهی سپسا

شرکت سپسا، شبکه مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

شرکت سپسا، شبکه جایگاه های رفاهی خدمات بین راهی خود در اسپانیا را، با تملک 23 جایگاه خدمات بین راهی جدید در منطقه مادرید و تولدو، تقویت می کند.

بزرگترین خرید مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

این یکی از مهمترین نقاط عطف برای سپسا در اسپانیا در سال جاری و یکی از بزرگترین خریدهای جایگاه های خدمات در سالهای اخیر کشور است. این یک سرمایه گذاری قدرتمند در تجارتی است که نه تنها بر تملک تمرکز دارد، بلکه شرکت سپسا را از طریق آن برای مدت طولانی سرمایه گذاری کرده است. سرمایه گذاری بر ایجاد یک دارایی، که مشتریان ما را از پیشنهادی متفاوت و منحصر به فرد برخوردار کند و علاوه بر آن، باعث ایجاد شبکه بزرگتر از جایگاه های خدماتی بین راهی به عنوان پایه ای برای رشد سپسا به حدود 1،880 جایگاه در ایبریا شود.

 

 


خدمات “طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید … 


هدف سپسا از مجتمع های خدمات بین راهی

هدف این جایگاه های خدمات رفاهی بین راهی جدید سپسا، با موقعیت های راهبردی، و تنوعی گسترده از خدمات، نزدیک تر کردن شرکت به مشتریان خود و ارائه خدمات بهتر به آنها است. خدماتی که جایگاه های خدمات بین راهی سپسا را متفاوت می سازد، نخست مبتنی بر اطمینان از داشتن تجربه مثبت توسط مشتریان در شبکه سپسا است. برای انجام این کار، ما به آن ها سوخت با کیفیت، روش پرداختی ابتکاری، که سپسا، به عنوان نخستین شرکت ارائه دهنده امکان پرداخت هزینه سوخت از درون خودرو، ایجاد کرده است، شبکه ای از 1200 فروشگاه تحت برندهای کارفور یا سپسا، خدمات شستشوی خودرو، خدمات تعمیر و معاینه خودرو و رستوران، فست فود و حتی محل های جمع آوری بسته ها را در جایگاه های خدمات خود عرضه می کند.
امروزه، سپسا به بیش از 1.7 میلیون مشتری در منطقه مادرید خدمات رسانی می کند که 17% بیشتر از سایر نقاط اسپانیا مصرف دارند. شبکه سپسا در اسپانیا، هم اکنون دارای 1541 جایگاه خدمات رفاهی بین راهی است. ما در این جایگاه ها به خاطر قابلیتشان برای رشد و این که آنها جایگاه های شهری در منطقه مادرید و تولدو هستند، و در آنها جمعیت زیادی وجود دارند، سرمایه گذاری می کنیم. این به ما فرصتی می دهد تا پس از تملک، به این جمعیت، یک جایگاه خدماتی را در فاصله کمتر از 10 دقیقه از خانه شان ارائه دهیم.

 


خدمات “طراحی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید … 


2 نظر

 1. مجتمع های خدمات رفاهی در ایران بسیار کم است. انشالا طراحی های شما قدمی در راه بهبود وضعیت جاده ای و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی باشد.

  پاسخ
  1. blank

   مهندسان مشاور هفت شهر آریا با کمال افتخار هر کمکی در راستای بهبود جاده های کشور و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی بتواند انجام دهد را کوتاهی نخواهد کرد.

   پاسخ

یک پاسخ یا نظر بنویسید

5 + 16 =