اردیبهشت ۰۳ ۱۳۹۶ 2نظرات
اقامتگاه بوم گردی

ضوابط ساخت و بهره برداری اقامتگاه های بوم گردی ایران

اقامتگاه بوم گردی چیست ؟

اقامتگاه بوم گردی در ایران آن دسته از اقامتگاه هایی هستند که در محیط بومی و طبیعی و با رعایت ضوابط زیست محیطی به نحوی که با بافت تاریخی، و معماری بومی و منظر طبیعی منطقه تاسیس شوند و تعامل زیادی با اجتماع محلی دارند. در این نوع اقامتگاه ها باید به نوع اقلیم منطقه توجه ویژه ای نمود. همچنین شرایط حضور گردشگران با کیفیت مطلوب در آن محیا است.

اقامتگاه بوم گردی
اقامتگاه بوم گردی

درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی برای گردشگران و سرمایه گذاران

اقامتگاه های بوم گردی به سه درجه، درجه یک، درجه دو، درجه سه دسته بندی می‌شوند. مبنای درجه بندی آنها، بر اساس امتیاز های کسب شده در ارزیابی توسط کارشناسان می باشد. فرآیند امتیاز دهی به این صورت است که ، ۳۰ درصد از کل امتیازات مربوط به ساختمان، تجهیزات و خدمات ، ۳۰ درصد مربوط به نیروی انسانی و ایمنی و بهداشت و ۴۰ در صد از کل امتیازات مربوط به پایداری و رعایت اصول زیست محیطی و ابعاد فرهنگی می‌باشد.
سیستم امتیاز دهی برای تمام آیتم ها از صفر تا ده است. اقامتگاه های درجه سه باید از تمام آیتم ها حداقل امتیاز ۱ و از میانگین تمام آیتم ها امتیاز ۲ را کسب نماید. اقامتگاه های درجه دو باید از تمام آیتم ها حداقل امتیاز ۴ و در میانگین کل امتیازات حداقل امتیاز ۵ را کسب نماید و در نهایت اقامتگاه های درجه یک باید از تمام آیتم ها حداقل امتیاز ۷ و در میانگین کل امتیازات باید حداقل ۸ امتیاز باشد.

اقامتگاه بوم گردی در کویر
اقامتگاه بوم گردی در کویر

 

مدارک و مراحل اخذ موافقت اصولی برای اقامتگاه بوم گردی

درخواست کتبی متقاضی، ارائه اسناد مالکیت زمین، گزارش کمیته برنامه ریزی گردشگری استان، تایید موقعیت زمین و صدور موافقت اصولی توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری

مراحل اخذ پروانه بهره برداری برای اقامتگاه بوم گردی گردشگری
پس از تمام شدن ساخت اقامتگاه، بر اساس درجه مورد درخواست، پروانه بهره برداری موقت ۶ ماهه صادر خواهد شد. بعد از آن، واحد اقامتی باید فرآیند استاندارد سازی و تشکیل کمیسیون درجه بندی را طی نماید.

حداقل تعداد واحد اقامتی اقامتگاه بوم گردی برای گردشگران و سرمایه گذاران
حداقل واحد اقامتی برای اقامتگاه بوم گردی درجه سه، ۴ واحد، حداقل واحد اقامتی برای اقامتگاه بوم گردی درجه دو، ۶ واحد، حداقل واحد اقامتی برای اقامتگاه بوم گردی درجه یک، ۸ واحد می‌باشد.

اتاق اقامتگاه بوم گردی
اتاق اقامتگاه بوم گردی

توسعه پایدار

کلیه اقامتگاه های بوم گردی باید پسماندهای خود را مدیریت و بازیافت نمایند. همچنین پساب های خود را نیز به صورت مطلوبی مدیریت و بازیافت نمایند. اقامتگاه بوم گردی نباید به هیچ عنوان محیط اطراف خود را آلوده نماید. همچنین اقامتگاه بوم گردی باید در مصرف انرژی و منابع آب، منابع روشنایی به صورت بهینه عمل نماید. همچنین برای سیستم های سرمایش و گرمایش، نباید تاثیر منفی بر منطقه بگذارد.

حیاط اقامتگاه بوم گردی
حیاط اقامتگاه بوم گردی

 

سرویس های بهداشتی و حمام

اقامتگاه بوم گردی درجه سه به ازای هر واحد، حداقل سه چشمه سرویس بهداشتی و حمام وجود داشته باشد. اقامتگاه درجه دو باید علاوه بر وجود دست کم سه مجموعه سرویس بهداشتی و حمام باید حداقل یک سوم واحدهای اقامتی دارای سرویس بهداشتی و حمام مستقل از سایر واحدها باشند. همچنین اقامتگاه درجه یک باید تمام واحدهای اقامتی دارای سرویس بهداشتی و حمام مستقل باشند.
پوشاک کارکنان اقامتگاه بوم گردی
پیشنهاد میشود پوشاک کارکنان مجموعه بوم گردی، لباس محلی ، به منظور جذابیت بیشتر برای گردشگران، باشد.

 

غذای اقامتگاه

پیشنهاد میگردد، غذای سروش ده در اقامتگاه ، غذای محلی و بومی منطقه باشد.

غذا در اقامتگاه بوم گردی
غذا در اقامتگاه بوم گردی

 

گشت های طبیعت گردی

پیشنهاد می‌گردد برای گردشگران، گشت های طبیعت گردی برای شناخت منطقه و با حضور راهنمایاین محلی مورد تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، برگزار گردد.

 

فرآیند صدور مجوز ساخت اقامتگاه بوم گردی
فرآیند صدور مجوز ساخت اقامتگاه بوم گردی

 

فرآیند صدور مجوز تبدیل بنا به اقامتگاه بوم گردی
فرآیند صدور مجوز تبدیل بنا به اقامتگاه بوم گردی

 

فرآیند صدور پروانه بهره برداری اقامتگاه بوم گردی
فرآیند صدور پروانه بهره برداری اقامتگاه بوم گردی

 

شما میتوانید  شرح مشخصات و ضوابط ساخت، بهره برداری و درجه بندی اقامتگاه بوم گردی کشور به صورت کامل در اینجا به صورت یک فایل pdf دانلود نمایید.

2 نظرات

  1. اقامتگاه بوم گردی شرح مشخصات ضوابط ساخت بهره برداری و

    پاسخ
  2. اقامتگاه بوم گردی شرح مشخصات ضوابط ساخت بهره برداری و

    پاسخ

نوشتن یک نظر یا پاسخ به یک نظر