آبان 16 1401 0اظهار نظر
مسیر دوچرخه سواری در طرح تفصیلی

ضوابط شبکه معابر و دسترسی در طرح تفصیلی

تعاریف شبکه معابر و دسترسی

تعاریف و مفاهیم شبکه معابر و سلسله مراتب دسترسی در طرح تفصیلی تهران به قرار زیر است:

جاده کمربندی

جاده ای است حلقوی شکل که ترافیک عبوری سریع میان مناطق مختلف شهری را به یکدیگر تأمین می نماید. عرض معمول کمربندی های شهر معادل ۷۶ متر در نظر گرفته می شود.

آزادراه ها و بزرگراه های شهری

تندراه های شهر را تشکیل می دهند و وظیفه اصلی آنها برقراری ارتباط بین مناطق مختلف شهر است. عرض معمول آزادراه ها معادل ۷۶ متر و بزرگراه ها معادل ۴۵ متر است. شریانی های درجه یک و دو وظیفه برقراری ارتباط بین آزادراه ها و بزرگراه های شهری، با جمع و پخش کننده ها و دسترسی های محلی را به عهده دارند. حداقل عرض شریانی درجه یک معادل ۲۰ متر و شریانی درجه دو معادل ۱۶ متر است.

جمع و پخش کننده ها و دسترسی های محلی

عمدتا برقرار کننده ارتباط بین مکان های سکونت و مکان های کار و فعالیت است. فعالیت های مقیاس محله ای و ناحیه ای در مجاورت پخش کننده ها به صورت متمرکز در یک یا چند بلوک شهری مستقر می گردند. حداقل عرض معابر جمع و پخش کننده معادل ۱۲ متر بوده و دسترسی معابر محلی به جمع و پخش کننده ها مجاز است. سایر معابر (معابر محلی بن بسته و بن باز)، با دسترسی به معابر جمع و پخش کننده، از طریق تقاطع های هم سطح و با فاصله مطلوب این تقاطع ها که بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ متر است.

بزرگراه در طرح تفصیلی
بزرگراه در طرح تفصیلی

حداقل عرض معابر در طرح تفصیلی

حداقل عرض معابر دسترسی در اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران، در کل سطح شهر و در تمامی پهنه ها، ۶ متر است. در خصوص موارد استثناء (معابر با عرض کمتر از ۶ متر) از جمله، معابر واقع در شیب های تند که عملا امکان تردد خودرو در آنها وجود ندارد و یا در برخی از بافت های ارزشمند روستایی و تاریخی و یا بافت های مسکونی ارزشمند سبز و سایر موارد مشابه که گذرها می توانند در حد وضع موجود تثبیت شوند، شهرداری تهران ملزم است که حداکثر ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ طرح تفصیلی جدید شهر تهران، ضوابط و مقررات مربوط به معابر با عرض کمتر از ۶ متر را تهیه و در کمیسیون ماده پنج شهر تهران مصوب نماید.

دسترسی مجاور آزاد راه و بزرگراه

ایجاد هرگونه دسترسی سواره برای کلیه ساختمان های واقع در مجاورت بزرگراه ها و آزاد راه ها در کلیه پهنه ها ممنوع است. برای آن دسته از پلاک های مجاور آزاد راه ها و بزرگراه ها که هیچ گونه دسترسی به معابر دیگر ندارند، ایجاد دسترسی پیاده مجاز است.

دسترسی سواره (پارکینگ) در املاک دو بر مجاور شریانی درجه یک

در قطعاتی که دارای دو بر یا بیشتر است اگر یکی از گذرها، شریانی درجه یک و یا با عملکرد بالاتر باشد، دسترسی سواره از گذر با عرض کمتر انجام گرفته، ولی ضوابط ساخت و ساز بر اساس گذر با عرض بیشتر تعیین می شود. در سایر موارد دسترسی سواره از گذرهای بر ملک بلامانع بوده و در موارد استثناء نیز (شکل هندسی قطعه و یا گذرهای با عرض ۶ متر و کمتر) تعیین تکلیف دسترسی سواره به ملک، به عهده شهرداری منطقه است.

دسترسی سواره (پارکینگ) در املاک دو بر دارای شیب گذر

در قطعاتی با شرایط توپوگرافی خاص، که قابلیت تأمین پارکینگ از هر گذر برای طبقات مجزا میسر باشد، منوط به این که عرض هرگذر ۶ متر و بیشتر باشد، با نظر شهرداری منطقه بلامانع است.

پیاده رو و مسیر دوچرخه

در طراحی و اجرای شبکه معابر به ویژه در پهنه های مستعد شهر و فضاهای عمومی با تأکید بر بافت های تاریخی و با ارزش شهر، ایجاد تسهیلات و پیش بینی های لازم برای گسترش و توسعه حرکت پیاده و دوچرخه و دسترسی آسان برای معلولین جسمی و حرکتی الزامی است در همین راستا، شهرداری تهران طی دو سال اول اجرای طرح تفصیلی، ملزم به تهیه راهنمای طراحی شهری، برای کلیه معابر احداثی اصلاحی و تعریضی بر اساس طرح تفصیلی جدید شهر تهران است. همچنین شهرداری تهران، ملزم به تهیه دستورالعمل و راهنمای طراحی شهری، برای گسترش و توسعه حرکت پیاده و دوچرخه و دسترسی آسان معلولین جسمی و حرکتی در کلیه معابر، با استفاده از مطالعات سند موضوعی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک به ویژه در فضاهای عمومی شهر است.

مسیر دوچرخه سواری در طرح تفصیلی
مسیر دوچرخه سواری در طرح تفصیلی

تعیین پخ ملک مجاور تقاطع

تعیین پخ تقاطع ها، کماکان بر اساس صورتجلسه متمم ۳۶۲ شورای طرح و بررسی (جدول پخ ها) است.

املاک منتهی به دور برگردان و بن بست

به منظور شفاف سازی وضعیت پلاک های منتهی به دور برگردان ها و بن بست های شبکه معابر فعلی شهر، شهرداری تهران، موظف است تا نسبت به تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوطه و ارائه به مراجع ذیصلاح، ظرف مدت شش ماهه اقدام نمایند.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

دو × دو =