دی 04 1401 0اظهار نظر
تهیه گزارش طرح توجیهی

طرح توجیهی و تهیه گزارش آن

معنای طرح توجیهی

طرح توجیهی تجزیه و تحلیل و ارزیابی یک پروژه پیشنهادی است برای تعیین این که آیا این پروژه از لحاظ فنی امکان پذیر است ؟ آیا می توان هزینه های مورد نیاز این پروژه را تأمین نمود ؟ آیا این پروژه سودآوری کافی خواهد داشت ؟
مطالعات امکان سنجی تقریبا” همیشه در جایی انجام می شود که مبالغ زیادی از سرمایه در خطر باشد و به آن طرح امکان سنجی نیز گفته می شود.
در واقع می توان گفت که با نگارش طرح توجیهی می توان امکان سنجی یک پروژه یا طرح پیشنهادی را انجام داد.

چهار آزمون برای طرح توجیهی

• طرح توجیهی معیاری برای خوب بودن راه حل پیشنهادی در یک سازمان است. طرح توجیهی همچنین احساس مردم را نسبت به سیستم یا پروژه اندازه گیری می کند.
• طرح امکان سنجی معیاری برای بررسی ممکن بودن یک راه حل فنی خاص و در دسترس بودن منابع فنی و تخصصی است .
• طرح توجیهی میزان مناسب بودن جدول زمانی پروژه را اندازه گیری می کند.
• طرح توجیه فنی اقتصادی معیاری برای مقرون به صرفه بودن یک پروژه یا راه حل است.

تهیه گزارش طرح توجیهی
تهیه گزارش طرح توجیهی

گزارش طرح امکان سنجی و اهمیت آن

پس از انجام طرح توجیهی ، باید یک گزارش مطالعه امکان سنجی (FSR) یا همان گزارش طرح توجیهی تهیه شود تا در صورت واقع بینانه و عملی بودن پروژه مورد نظر ، فعالیت و وضعیت آن را جمع بندی کند.
حال زمان آن است که بدانیم FSR به چه معنی است و محتوای یک گزارش امکان سنجی خوب، باید چگونه باشد.
گزارش طرح توجیهی یک خروجی رسمی مستند از یک مطالعه امکان سنجی است که نتایج تجزیه و تحلیل و ارزیابی را برای بررسی گزینه های پروژه به منظور بررسی و شناسایی راه حل های پیشنهادی انجام می دهد. این گزارش تعیین می کند که آیا این پروژه در عمل ، مقرون به صرفه و سودآور است یا خیر و عملی ترین راه حل قابل اجرا برای پروژه را توصیف و پشتیبانی می کند.
حامی مالی پروژه می تواند بر اساس این سند در مورد سرمایه گذاری در پروژه تصمیم بگیرد و سایر کارهای لازم را به مدیر پروژه بسپارد.
اهمیت نوشتن گزارش طرح توجیهی را می توان به صورت خلاصه به شرح زیر بیان کرد:
• می تواند با ارائه شواهد قانونی و فنی ، ثبات و مقرون به صرفه بودن پروژه را نشان دهد.
• روند گزارش دهی به مدیران ارشد اجازه می دهد تا اطلاعات لازم برای تهیه بودجه و تصمیم گیری های مهم در مورد برنامه سرمایه گذاری را بدست آورند.
• گزارش انجام طرح توجیهی که به خوبی نوشته شده است به توسعه راه حل هایی برای تجزیه و تحلیل پروژه کمک می کند.
• همانطور که در برنامه ریزی احتمالی و توسعه استراتژی اصلاح خطر کمک می کند ، در کاهش خطر نیز کمک می کند.
• مدیران ارشد با استفاده از این گزارش می توانند پرسنل مورد نیاز خود را شناسایی نموده و امکان آموزش های لازم را برای آنان فراهم آورند.

تهیه گزارش طرح توجیهی
تهیه گزارش طرح توجیهی

مراحل نوشتن گزارش طرح توجیهی

1. جزئیات پروژه را بنویسید.
در این مرحله ، برای نوشتن توضیحات ، باید اطلاعات مربوط به پروژه خود را جمع آوری کنید. توضیح مختصر و روشن به خواننده کمک می کند تا هدف طرح توجیهی را بشناسد.
2. پیشنهاد راه حل های ممکن
در این مرحله شما نیاز به انجام تجزیه و تحلیل جایگزین و توصیف راه حل های ممکن برای پروژه خود دارید.
3. معیارهای ارزیابی ممکن
در مرحله سوم ، معیارهای ارزیابی را برای راه حل های احتمالی تعیین و تعریف کنید. این مرحله از نوشتن گزارش طرح توجیهی شما را ملزم می کند راه حل ها را بررسی کنید و آنها را در برابر معیارهای ارزیابی نگه دارید.
4. عملی ترین راه حل را پیشنهاد دهید.
گام بعدی برای نوشتن گزارش طرح توجیهی ، تعیین مناسب ترین راه حل اقتصادی و عملی از نظر فنی است که ضمن این که باعث استفاده بهینه از منابع پروژه می شود ، بهترین منافع ممکن را برای پروژه به دست آورد .

این گزارش می تواند شامل موارد زیر باشد:
“پس از ارزیابی راه حل های بالقوه ، عملی ترین راه حل برای این پروژه شناسایی و انتخاب می شود ، بنابراین پروژه مقرون به صرفه ، حیاتی و عملی می شود.”
5. نتیجه گیری را بنویسید:
مرحله آخر فرآیند گزارش مطالعه امکان سنجی شما را ملزم می کند تا با جمع بندی هدف پروژه و بیان عملی ترین راه حل ، نتیجه گیری کنید.

سخن آخر

نگارش طرح توجیهی برای پروژه ها و طرح های بزرگ و مهم ، کاری زمان بر بوده و نیازمند تخصص ها و تجارب ویژه ای است . تیم نویسنده طرح توجیهی باید متشکل از مهندسین مشاور با تخصص های متفاوت باشند که برای انجام تجزیه و تحلیل در زمینه های مختلف و نوشتن انواع طرح توجیهی از جمله طرح آماده سازی، طرح توجیهی زمین و … آمادگی لازم و کافی را داشته باشند. مهندسان مشاور در هفت شهر آریا با داشتن تمام صلاحیت های لازم در این زمینه ، می توانند کلیه نیاز های شما را در رابطه با طرح توجیهی رفع نمایند.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

دو × چهار =