بهمن 13 1401 0اظهار نظر
طرح جامع شهرک

طرح جامع شهرک مسکونی چگونه تهیه می شود؟

طرح جامع شهرک مسکونی

طرح جامع شهرک مسکونی یکی از طرح هایی است که در کنار سایر طرح های توسعه برای احداث یک شهرک جدید مطرح می شود. با توجه به توسعه شهرها و افزایش جمعیت و نیاز بیشتر ساخت ساز شهرک ها به وجود آمدند. شهرک ها از نظر تراکم جمعیتی دارای جمعیتی بیشتر از روستا و جمعیتی کمتر از شهر هستند به همین دلیل اصطلاح شهرک به آنها اطلاق می شود. در حال حاضر شهرک ها به جز شهرک مسکونی به انواع مختلف دیگری تقسیم می شوند. به طور مثال شهرک های تفریحی توریستی که اغلب در کنار سایر شهرها احداث می شوند و کاربری های تفریحی در آنجا متمرکز می شوند نمونه ای از شهرک به حساب می آیند. معمولا هر شهرک با توجه به کاربری غالب نام گذاری و طراحی می شود. نمونه ای از شهرک های طراحی شده در کشور مانند شهرک چابهار که طرح آن توسط مهندسان مشاور هفت شهر آریا تهیه شده است نمونه ای از شهرک صنعتی به شمار می روند. با توجه به موارد گفته شده در شهرک های مسکونی بیشتر مساحت به کاربری مسکونی اختصاص داده می شود.

طرح شهرک
طرح شهرک

چه زمانی طرح جامع شهرک مسکونی ارائه می شود؟

با توسعه و گسترش شهرها و جذب جمعیت از نواحی دیگر ظرفیت و مساحت موجود در شهرها برای جمعیت جدید کاهش می یابد. در این موارد دولت برای اسکان جمعیت جدید و انتقال بخشی از جمعیت مازاد به مکان دیگر، پس از تهیه طرح امکان سنجی شهرک های جدید مسکونی توسط مهندسان مشاور دارای صلاحیت مانند مهندسان مشاور هفت شهر آریا و تایید آن توسط سازمان مربوطه شهرک احداث شهرک را شروع می کند تا بتواند جمعیت را در آنجا اسکان دهد. ایجاد شهرک های مسکونی یکی از راه های متعادل کردن جمعیت شهرها به شمار می رود در موارد دیگری احداث شهرک ها به دلیل هایی مانند تامین مسکن برای افراد خاصی صورت می گیرد مانند شهرک مسکونی فرهنگیان و یا احداث شهرک برای ساماندهی و مدیریت قشر کم درآمد و یا افرادی که در اطراف شهرها زندگی می کنند.

تفاوت شهرک و شهر

اگر بخواهیم در تقسیمات کشوری جایگاه شهرک ها را مشخص کنیم می توانیم آنها را زیر مجموعه شهرها قرار دهیم. زیرا جمعیت آنها برای تبدیل شدن به یک شهر کافی نیست و از طرفی دارای شرایط بخش نیز نیستند به همین دلیل می توان آنها را محله های جدید تلقی کرد. در حال حاضر برخی از شهرک های پر جمعیت مسکونی نمونه کوچکی از شهر ها به حساب می آیند و اغلب خدمات شهر، در شهرک ها نیز برای ساکنین وجود دارد. شهرک های مسکونی در برخی از نیازهای خاص خود به شهرهای مجاور وابسته هستند. زیرا برخی از کاربری ها فقط در شهرها وجود دارند مانند برخی از ارگان ها و سازمان های بزرگ که فقط برای جمعیت هایی زیاد در نظر گرفته می شوند.

طرح جامع
طرح جامع

جزئیات طرح جامع شهرک مسکونی

شهرک های مسکونی را به نوعی می توان نمونه جدید و تغییر یافته ای از محلات قدیم نامید محلاتی که روابط و مناسبات در آنها شکل کمرنگ تری دارد. با رشد شهرسازی و گذشت زمان محلات نیز دستخوش تغییرات زیادی شدند و به شکل شهرک های امروزی درآمدند. شهرک های مسکونی در برخی موارد در حریم شهرها و در برخی موارد دیگر خارج از محدوده شهرها احداث می شوند. در برخی شهرها شهرک ها جز منطقه بندی شهر به حساب می آیند. مناطقی که جمعیت آنها از 2000 نفر بیشتر باشد و قطعات مسکونی آنها بالای 500 عدد باشد می توان برای آنها اصطلاح شهرک را استفاده کرد.
برای احداث شهرک مسکونی باید طرح جامع شهرک مسکونی توسط یک گروه از مهندسین با تجربه که بتواند طرح را طبق معیارها و آیین نامه های مصوب تهیه کنند تهیه شود. مهندسان مشاور هفت شهر آریا با در نظر گرفتن تمامی شرایط و نیازهای شهرک از برترین گروه ها برای تهیه طرح های توسعه هستند. به دلیل اهمیت طرح جامع لازم است تا افراد متخصص در زمینه های مختلف با همکاری هم تمامی جوانب را در نظر گرفته و با مشارکت به ارائه طرح جامع شهرک بپردازند. طرح جامع شهرک مسکونی نحوه و چگونگی استفاده از زمین ها و اراضی موجود را برای زمانی طولانی مشخص می کند. طرح جامع شهرک مسکونی جز طرح های بلند مدت است که به چگونگی توزیع کاربری ها در محل معین شده برای احداث شهرک مسکونی می پردازد.

طرح جامع شهرک
طرح جامع شهرک

از آنجایی که تمامی سرانه ها از جمله سرانه مسکونی، سرانه آموزشی، سرانه اداری، سرانه فضای سبز و سایر سرانه ها به صورت مصوب برای هر فرد وجود دارد. پس از تعیین محل مشخص و مکانیابی مناسب برای احداث شهرک مسکونی با توجه به مساحت مورد نظر و میزان جمعیت شهرک تمامی کاربری های مورد نظر محاسبه می شود. پس از مشخص شدن جمعیت سایر کاربری ها مورد نیاز برای کل شهرک محاسبه می شود و در این میان میزان سرانه معابر برای کل شهرک نیز به دست می آید. در قدم بعدی چگونگی تقسیم بندی قطعات مسکونی و تراکم آنها مشخص می شود و توزیع کاربری ها با توجه به شعاع دسترسی ها و اولویت بندی جانمایی می شود. طرح جامع شهرک به جانمایی و مساحت دقیق پارک ها و فضای سبز ها، به دسترسی ها و درجه بندی آنها می پردازد. محل استقرار تجهیزات و تاسیسات مانند جایگاه های آتش نشانی و پمپ گاز و بنزین ها و مراکز درمانی و آموزشی در سطح شهرک یکی دیگر از اطلاعاتی است که در طرح جامع طراحی می شود.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

پنج + یازده =