اردیبهشت 12 1400 0اظهار نظر
طرح جامع شهرک

طرح جامع شهرک چگونه تهیه می شود؟

طرح جامع شهرک چیست؟

طرح جامع شهرک یکی از طرح های شهرسازی و کالبدی برای توسعه است که توسط مهندسان مشاور دارای صلاحیت صورت می گیرد طرح جامع شهرک به برنامه ریزی بلند مدت برای نحوه استفاده از زمین در محدوده شهرک ها و خارج از محدوده قانونی شهر می پردازد تهیه این طرح ها باید مطابق با آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور باشد. این طرح ها ممکن است در موضوعات مختلفی مطرح شوند که شامل شهرک های مسکونی و سایر شهرک ها مانند شهرک های صنعتی ، توریستی، شهرک لجستیک و… می باشد. این طرح ها نیاز به طرح های مطالعاتی دیگری دارند. احداث شهرک و شهرها به دلیل این که در مقیاس بزرگ و مساحت قابل توجهی صورت می گیرد نیازمند بررسی ها و مطالعات فراوانی است. معمولا طرح جامع شهرک توسط شرکت مهندسان مشاور معتبر که توسط سازمان برنامه و بودجه مورد تایید است تهیه می شود و پس از آن به شورای برنامه ریزی و توسعه استان فرستاده می شود تا مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نداشتن منافات با طرح های بالا دست و ضوابط شهرسازی و غیره تصویب می شود. طرح های بالا دست طرح هایی هستند که در جدول برنامه ریزی در سطح بالاتری از شهرک قرار می گیرند از جمله این طرح ها می توان به طرح های جامع شهر و طرح جامع ناحیه و سند توسعه استان اشاره کرد. هرچه طرح ها به مقیاس کلان تر نزدیک می شوند موضوعات مورد بحث آنها کلی تر می شود. این در صورتی است که طرح جامع شهرک به جزئیات اجرایی نزدیک می شود.

شهرک مسکونی
شهرک مسکونی

طرح جامع شهرک

بیشتر طرح جامع شهرک ها در حوزه شهرک های مسکونی برنامه ریزی می شود. در طرح جامع شهرک چگونگی استفاده از اراضی درون شهرک مشخص می شود. در طرح جامع مربوط به هر شهرک ابتدا میزان جمعیت پذیری شهرک نسبت به مساحت و ضوابط مشخص می شود و پس از آن محاسبه کاربری ها نسبت به سرانه جمعیتی برای کل شهرک انجام می شود و میزان مساحتی که برای هر کاربری لازم است ذکر می شود. در این برنامه ریزی تمامی کاربری های مورد نیاز مربوط به هر کدام از حوزه های مسکونی، آموزشی، فرهنگی، اداری، درمانی، مذهبی و … طبق ضوابط شهرسازی و استاندارد های کشور تعیین می شود. در طرح جامع شهرک طراحی کل شهرک توسط کارشناسان باتجربه و با معیارهای مربوط به طراحی هر فضا صورت می گیرد. طراحی شبکه راه ها برای شهرک ها مطابق با شکل و نوع آنها و جانمایی کاربری ها با توجه به اولویت ها و معیارها توسط کارشناسان با سابقه و مهندسان مشاور شهرسازی از دیگر مواردی است که در طرح جامع شهرک به چشم می خورد. محاسبات و طراحی شبکه فاضلاب و دیگر تاسیسات و تجهیزات از مهمترین بخش ها در این طرح است. چگونگی توزیع کاربری های مورد نظر به شکل متعادل در کل شهرک و نحوه تراکم ساختمانی، بلوک بندی از سایر خدماتی است که در طرح جامع شهرک وجود دارد.

 

طرح جامع شهرک
طرح جامع شهرک

طرح جامع شهرک چگونه تهیه می شود؟

با توجه به این که شهرک ها وابسته به شهرها هستند و معمولا برای اهداف خاصی به وجود می آیند در بسیاری از موارد وابسته به شهرهای مجاور هستند. اغلب شهرک های مسکونی برای سر ریز جمعیت از شهرهای بزرگتر به وجود می آیند. به همین دلیل برای طرح جامع شهرک ها نیاز به بررسی شهر مادر است. مطالعات اولیه برای مکانیابی شهرک از مهمترین موارد برای طراحی و خلق یک شهرک است. انتخاب مکان مناسب برای احداث شهرک یکی از مهمترین فاکتورها در ایجاد یک شهرک جدید است. به دلیل توجه نکردن به معیارهای مکانیابی در برخی موارد احداث شهرک های مسکونی قادر به جذب جمعیت پیش بینی شده نبوده و یا در شهرک های صنعتی یا تفریحی طرح از نظر توجیح اقتصادی با شکست مواجه شده است. بنابراین مهندسان مشاور هنگام تهیه طرح جامع شهرک ها باید دقت لازم و کافی را داشته باشند.

شهرک صنعتی
شهرک صنعتی

برای تهیه طرح جامع شهرک ابتدا باید به نوع شهرک توجه داشت. ماهیت شهرک ها مشخص کننده تمام اصول و ضوابط برای طراحی شهرک هستند. پس از مشخص کردن هدف از ایجاد شهرک جدیدف مطالعات و شناخت محیط توسط مهندسان مشاور قدم بعدی است. بررسی اقلیم و شرایط آب و هوایی، مطالعات فرهنگی و اقتصادی حاکم بر حوزه فراگیر و بررسی های محیطی و جغرافیایی مانندمحیط زیست طبیعی و عوامل زمین شناسی از دیگر فاکتورهایی است که باید برای تهیه طرح جامع شهرک به آنها توجه داشت.

طرح شهرک
طرح شهرک

مهمترین نکات برای تهیه طرح جامع شهرک ها توسط مهندسان مشاور

مشخص کردن هدف از ایجاد شهرک جدید
بررسی نواحی مناسب برای ایجاد شهرک
انتخاب مکان مناسب با توجه به نوع شهرک
مطالعات اولیه و شناخت وضع موجود موثر بر ایجاد شهرک
توجه به تمامی نیاز های قشری که شهرک برای آنها ایجاد می شود
در نظر گرفتن تمام زیر ساخت های مورد نیاز شهرک
در نظر گرفتن رشد و توسعه بلند مدت شهرک و موضوعات مربوط به آن
مطالعه و تحلیل تمامی عوامل موثر شهرهای مجاور بر شهرک و بالعکس
بررسی دسترسی ها به شهرک جدید
ایجاد جاذبه های مهم برای جذب جمعیت برای شهرک های مسکونی
در نظر گرفتن عوامل زیست محیطی ایجاد شهرک ها در مناطق بکر
توجه به ضوابط مربوط به بناهای تاریخی و مکان های با ارزش تاریخی اطراف

یک پاسخ یا نظر بنویسید

10 + هشت =