بهمن 20 1401 0اظهار نظر
طرح های شهرسازی

فرآیند نگارش طرح جامع شهرک چگونه انجام می شود؟

در نگارش طرح جامع شهرک باید به چه نکاتی توجه کرد؟

نگارش طرح جامع شهرک یکی از مهمترین طرح های توسعه بلند مدت است که نیاز به تخصصی ویژه و هم اندیشی دارد.احداث شهرک ها معمولا برای هدف خاصی صورت می گیرد. هدف از توسعه شهرک ها را می توان به سه بخش تقسیم کرد:
– احداث شهرک مسکونی برای انتقال جمعیت از شهری که ظرفیت جمعیت جدید را ندارد
– احداث شهرک مسکونی برای قشر خاصی از جامعه و به درخواست برخی ارگان ها مانند شهرک نیروهای ارتش و فرهنگیان یا قشری از جامعه با درآمد ها متفاوت
– احداث شهرک برای کاربری های غیر از مسکونی و برای تمرکز خدمات خاص مانند شهرک های توریستی یا شهرک های صنعتی و … که پس از تهیه طرح توجیهی و تایید آن طرح جامع تهیه می شود.

طرح جامع شهرسازی
طرح جامع شهرسازی

پس از تصمیم گیری برای احداث شهرک و احساس نیاز به وجود یک شهرک توسط افراد ذی ربط و اقدامات مربوط به تایید شدن مراحل احداث شهرک، نگارش تمامی مراحل به گروهی از مهندسان مشاور دارای صلاحیت سپرده می شود. طرح جامع شهرک یکی از طرح هایی است که با توجه به مقیاس آن نیازمند مراحل شناخت، تحلیل و طراحی است. هرکدام از این مراحل نیازمند مطالعه و بررسی و تخصص فراوانی است که توسط مهندسین با تجربه صورت می گیرد . به همین دلیل برای تهیه طرح جامع یک شهرک نیاز به همکاری چندین تخصص و کارشناس در زمینه های متفاوت است. طرح جامع شهرک همانطور که از اسم آن مشخص است طرحی است که نیازمند بررسی کامل شرایط و طرح توجیهی دارد تا به شکل مناسبی اجرا شود و موفقیت آمیز باشد. برخی از طرح های جامع شهرک با به دلیل نقص در برخی موارد یا مغایرت با آیین نامه ها به تصویب نمی رسند. طرح جامع شهرک هایی که برای پروژه های اقتصادی طراحی میشوند به دلیل موفق نبودن و تایید نشدن طرح توجیهی نیز ادامه نمی یابند و در مرحله طرح باقی می مانند.

طرح های شهرسازی
طرح های شهرسازی

فرآیند نگارش طرح جامع شهرک چگونه انجام می شود؟

برای نگارش و تهیه یک طرح جامع موفق و کاربردی شهرک مراحل ذکر شده باید به دقت انجام شود. مواردی که در نگارش طرح جامع ذکر می شود به صورت زیر است:

فصل اول طرح جامع مربوط به شناخت شرایط است که به موارد جزئی تر زیر می پردازد:

الف- شرایط محیطی

بررسی سوابق کاربری زمین مورد نظر برای احداث، به طور مثال بررسی این که زمین مورد نظر در گذشته دارای کاربری مسکونی بوده است و در حال حاضر متروک شده و یا زمین از ابتدا مزروعی و بایر بوده است مواردی است که در قسمت پیشینه مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی اقلیم و شرایط جغرافیایی یکی دیگر از موارد مهمی است که در نگارش طرح جامع به آن پرداخته می شود. آشنایی با نوع آب و هوا و دمای محیط و میزان بارش ها در طول سال از علت های مهمی است که باعث مشخص کردن چگونگی ساختمان ها و تجهیزات در شهرک می شود. به طور مثال طراحی یک شهرک با آب و هوای گرم و خشک بسیار متفاوت تر از طراحی برای یک شهر یا شهرک در یک قسمت پر باران است. هر کدام از مواردی که در شناخت به دست می آید ارتباط مستقیم با طراحی شهرک دارد.
بررسی مسائل زمین شناختی نظیر جنس خاک و وضعیت گسل ها و آب های زیرزمینی و پوشش در زمین انتخاب شده یکی از مهمترین فاکتورها در طرح جامع شهرک و طرح جامع شهر است. این موارد اصول اولیه طرح توجیهی و طرح امکان سنجی نیز هستند.

ب- خصوصیات جمعیتی

بررسی میزان تراکم در نواحی مجاور و در نظر گرفتن نمودار رشد جمعیت برای در نظر گرفتن طراحی های لازم زمان حال و آینده
بررسی کردن شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه مورد نظر و مشاغل جامعه هدف و طراحی و محاسبه کاربری ها طبق نیازها و جمعیت
بررسی قابلیت های محدو مورد نظر برای ایجاد زمینه های شغلی و…
در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی و نوع ارتباطات مردمی یکی از مهمترین گزینه ها برای طراحی است. توجه به آداب و سنت ها تاثیرات زیادی بر نوع طراحی ها دارد.
طراحی یک شهرک مسکونی و تهیه طرح جامع شهرک بدون در نظر گرفتن موارد جمعیتی کاری بیهوده است. در طرح جامع شهرک هایی که به تازگی احداث می شوند به دلیل نبود محدودیت ها طراحی بسیار راحت تر است. به همین دلیل بعد از مرحله شناخت نوبت مرحله ایده یا کانسپت برای طراحی شهرک است.

نقشه شهرسازی
نقشه شهرسازی

فصل دوم مرحله تحلیل و طراحی

در این مرحله طراحی های کالبدی بر اساس محاسبه ها و دادها و در قسمت شناخت و سرانه های مصوب مربوط به هر کاربری صورت می گیرد و توزیع کاربری ها طبق عدالت فضایی و اولویت ها تعیین می شود. زیرا در این قسمت برخی از مطالعات مانند مطالعات ترافیکی و کاربری های موجود که مربوط به طرح جامع شهرک های موجود است حذف می شود. به همین دلیل در این قسمت محاسبه کاربری های مورد نظر، شکل و استخوان بندی شهرک و معابر، جانمایی و توزیع کاربری ها و طراحی شبکه های فاضلاب و … همچنین سایر زیرساخت ها طبق ضوابط مشخص می شود که پس از ارائه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در صورت داشتن ایراد و نقص و یا مغایرت با ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برطرف شده و به صورت نهایی در آمده و برای اجرا به کارفرما و شرکت های پیمانکار سپرده می شود.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

20 + هجده =