شهریور 02 1398 0اظهار نظر
شهرک صنعتی

بررسی مبانی و معرفی اجمالی شهرک های صنعتی

اصول و معیارهای مکان یابی شهرک صنعتی

اصول و معیارهای مکان یابی، برنامه ریزی طراحی و طرح‎ریزی شهرک های صنعتی از جمله موارد قابل توجه برای کارشناسان این امر در حیطه ی معماری و شهرسازی بوده است که در قرن حاضر اهمیتی دو چندان پیدا کرده است. با توجه به روند توسعه ی صنعت در کلان شهرها و لزوم طراحی و گسترش شهرک های صنعتی در اطراف آن ها و گاه حفظ و احیای مناطق صنعتی – سنتی موجود، لازم است تا مطالعات پایه ای و استاندارد در زمینه ی طراحی و مکان یابی مناسب شهرک صنعتی انجام پذیرد، که این مهم به دست کارشناسان زبده ی امور می تواند راهگشا باشد.

شهرک صنعتی

آن چه که به عنوان تعریفی جامع و کاربردی برای شهرک صنعتی ارایه شده است به قرار زیر می باشد:
شهرک صنعتی (Industrial Park) به منطقه یا محدوده ای حفاظت شده در فواصل دست کم 25 کیلومتری شهرهای اصلی گفته می شود که دارای زیر ساخت های لازم برای احداث کارخانه ها و شرکت های صنعتی – تولیدی و خدماتی باشند و به جهت متمرکز کردن فعالیت های صنعتی در حیطه ی شهرها برای جلوگیری از آلودگی های بصری، زیست محیطی و نیز کاهش هزینه ها به لحاظ اقتصادی برای واحدهای صنعتی احداث گردند.

 


خدمات “طراحی شهرک صنعتی” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید … 


 

اصول مکان یابی شهرک‎های صنعتی

در حال حاضر، در بیشتر کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه در دنیا، لزوم احداث شهرک های صنعتی بسیار تاکید می شود و با توجه به عدم نیاز این شهرک ها به پیروی از قوانین شهری و شهرسازی موجود، و نیز هزینه هایی که اغلب دولت ها در شهرک های صنعتی بسیار پایین تر در نظر گرفته اند، برای صاحبان صنایع، بسیار مورد توجه و مقبول واقع شده است. در ایران نیز، سال هاست که شهرک های صنعتی زیادی در استان های مختلف شروع به احداث و بهره برداری کرده و به مکان اصلی تولیدات و صنایع تبدیل شده اند اما هنوز تا اتمام این شهرک ها و جا‎به‎جایی صنایع داخل شهری به این شهرک های تخصصی، زمان بسیاری باقی است. تمامی شهرک های صنعتی که در دنیا مکان یابی و ساخته شده اند دارای اصول و قوانین متعددی به لحاظ طراحی و اجرا هستند که به صورت کلی به اصول اساسی این طراحی پرداخته می شود:
1- مکان یابی براساس اقلیم و قرارگیری سایت اصلی.
2- مکان یابی بر اساس جهت توسعه ی شهر اصلی.
3- مکان یابی براساس نزدیکی به زیرساخت های شهری مورد نیاز.
4- مکان یابی براساس معیارهای زیست محیطی.
5- طرح ریزی و برنامه ریزی کلی برای شهرک صنعتی.
6- مطالعات پایه ای و طراحی براساس نوع صنایع مورد نظر در شهرک صنعتی.
7- طراحی براساس معیارهای فیزیکی و استانداردهای معماری و شهرسازی طراحی شهرک های صنعتی.
8- طراحی سایت های صنعتی و طراحی سایت های صنایع همگرا به صورت مجموعه .
9- طراحی براساس معیارهای بومی و اقلیمی .
10- طراحی نهایی براساس استانداردهای زیست محیطی در جهت کم کردن و به صفر رساندن استفاده از سوخت های فسیلی و نیز آلودگی های زیست محیطی ناشی از صنایع.
11- طراحی مسیرها، ارتباطات و دسترسی ها.
12- طراحی مکان های بازیافت و تصفیه خانه ها در نزدیکی شهرک های صنعتی.
که تمام این موارد و نیز نکات جزیی تر که در این متن به آن ها اشاره نشده و نیاز به مطالعات بیشتر و جامع تر دارد، در طراحی و برنامه ریزی از سوی طراحان و مشاوران شهرک صنعتی بایستی مورد توجه قرار گیرند.

شهرک صنعتی
شهرک صنعتی

موارد الزامی و استانداردهای منطقه ای هر کشور با توجه به موارد یاد شده تعیین و به صورت آیین نامه یا مرجع در اختیار طراحان و برنامه ریزان قرار می گیرد که منبع اصلی استخراج اصول و مبانی استاندارد طراحی برای شهرک های صنعتی به شمار می رود.

 


خدمات “طراحی شهرک صنعتی” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید … 


 

یک پاسخ یا نظر بنویسید

7 − 1 =