اردیبهشت 02 1396 0اظهار نظر
طرح امان سنجی

سازمان های و ارگان ها و وزارتخانه های صادر کننده مجوز برای طرح های امکان سنجی

مجوز برای طرح های امکان سنجی

مطالعات امکان سنجی و یا توجیه فنی اقتصادی، با توجه به نوع و موضوع و حجم سرمایه گذاری، همچنین موقعیت پروژه نسبت به نقاط جمعیتی (شهر و روستا) ، و یا قرارگیری در اراضی تحت حفاظت، می‌بایستی از یک یا چند نهاد و ارگان و سازمان، مجوزهای لازم را دریافت کنند. این نهادها، سازمان ها و ارگان های صادر کننده مجوز برای طرح امکان سنجی، شامل مجموعه های زیر می‌باشند:
1- کمیسیون ماده 5 استان
2- شورای برنامه ریزی و توسعه استان
3- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
4- سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
5- سازمان حفاظت محیط زیست
6- وزارت جهاد کشاورزی (منابع طبیعی)
7- وزارت صنعت، معدن و تجارت
8- شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
9- سایر وزارت خانه ها و ارگان های و سازمان ها، حسب مورد.

 

سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

وزارت صنعت معدن تجارت
وزارت صنعت معدن تجارت

سازمان محیط زیست
سازمان محیط زیست
 manategh-azad

کمیسیون ماده پنج
کمیسیون ماده پنج

وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی

شورای برنامه ریزی و توسعه استان
شورای برنامه ریزی و توسعه استان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

شهرداری تهران
شهرداری تهران

 


خدمات “تهیه طرح امکان‎سنجی و توجیه اقتصادی” مهندسان مشاور هفت شهر آریا را مشاهده نمایید … 


 

صدور مجوز لازم برای طرح توجیهی

با توجه به پیچیدگی های اداری هر یک از سازمان ها و ارگان ها برای ارائه طرح های امکان سنجی و توجیه اقتصادی، همچنین استانداردهای گزارش طرح توجیهی هر یک از مجموعه ها ، مهندسان مشاور هفت شهر آریا، به سرمایه گذاران و کمک می‎نماید تا بتوانند طرح خود را به این سازمان ها ارائه نمایند. معمولا بعد از گرفتن تاییدیه های لازم از سازمان ها و ارگان های فوق، سرمایه گذاران میتوانند طرح خود را اجرا نمایند و همچنین از تسهیلت و وام های دولتی برای پیشبرد طرح خود، استفاده نمایند.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

سیزده − 7 =