تیر 27 1401 0اظهار نظر
نرخ تنزیل در طرح توجیهی

نحوه محاسبه نرخ تنزیل در طرح های توجیهی چگونه است ؟

بررسی تنزیل

تنزیل را می توان یک روش برای تخمین زدن جریان وجه نقد دانست. این وجوه نقد را می توان در یک زمان مشخص در آینده برداشت کرد. اساس این روش بر روی یک جمله بنا شده است و آن جمله این است که، هر یک ریال امروز خیلی بیشتر از یک ریال فردا ارزش خواهد داشت. عواملی باعث می شود که درست بودن این جمله را بتوان ثابت کرد. هزینه نگهداری پول، استهلاک دارایی، وجود تورم و… عواملی می باشند که درست بودن این جمله را ثابت می‌کنند. با استفاده از تنزیل می توانیم سبب به روز کردن ارزش پولی که در آینده قرار است به دست آوریم شویم.

نرخ تنزیل در طرح توجیهی
نرخ تنزیل در طرح توجیهی

در طرح توجیهی یک اختلاف زمانی بین هزینه ها و درآمدها وجود دارد. این اختلاف زمانی به علت وجود هزینه هایی می باشد که، طی چند سال ایجاد می شود. همچنین درآمدهایی که آن هم طی چند سال به دست آمده است می باشد. همین اختلاف زمانی سبب به وجود آمدن اختلاف در ارزش واقعی هر واحد پول شده است.

اگر‌ یک سال مشخص را به عنوان سال مبنا در نظر بگیریم، نرخ تنزیل در طرح توجیهی را می توان همان نرخی دانست که، به وسیله آن می توان ارزش واقعی هزینه های انجام شده در طی سالیان مختلف و درآمد های به دست آمده در طی سالیان مختلف را به دست آورد. این ارزش واقعی در واقع در همان سال مبنا تعیین می شود.

نرخ تنزیل در طرح توجیهی با توجه به نرم افزار ها

با توجه به صحبت هایی که گفته شد می توانیم نرخ تنزیل در طرح توجیهی را به عنوان نرخی اعلام کنیم.همچنین شرکت ها و افراد مایل هستند هزینه ها و منافع فعلی را با هزینه های در آینده معاوضه کنند. این تعاریف ریشه در ماهیت خود تنزیل دارد. همچنین باعث می شود هزینه این فرصت را پیدا کند که به صورت سرمایه گذاری و کسب سود باز گردد. نرخ تنزیل (Discounting Rate) یا همان هزینه سرمایه (Cost of Capital) در طرح توجیهی می باشد. نرخ تنزیل در هر پروژه ای بر اساس سطح ریسک آن پروژه تعیین می شود.
هرچقدر سطح ریسک یک پروژه بیشتر باشد نرخ تنزیل نیز به همان نسبت افزایش می یابد. این نرخ در واقع همان سطح بازدهی می باشد که مورد انتظار در یک پروژه است. این افزایش نیز از قانون خاصی پیروی می کند. می توان گفت نرخ تنزیل با سطح ریسک ارتباط مستقیمی دارد و به یک نسبت کاهش و یا افزایش می یابند.

طرح توجیهی
طرح توجیهی

با درک یک مفهوم می توان پایه و اساس تجزیه و تحلیل‌های مربوط به مسائل مالی را بهتر عنوان کرد. مفهوم این جمله می باشد که هر رقمی که در رابطه با جریانات نقدی در سال های آینده پیش بینی نشده است برابر می باشد با، یک سرمایه گذاری با نرخ سود سالانه در زمان کنونی. در تجزیه و تحلیل‌های که در رابطه با موارد مالی می باشد برای اینکه عامل زمان در محاسبات حذف شود، ارزش جریانات نقدی که ممکن است در آینده به دست آید را با استفاده از ضریب تنزیل (i+1) می تواند به ارزش روز تبدیل کند.
معمولاً این نرخ تنزیل که در یک طرح توجیهی برای محاسبه ارزش هزینه ها و درآمد هایی در سال های آینده پیش بینی نشده است. معادل می باشد با بالاترین نرخ سودی که بدون ریسک است. همچنین به این مقدار چند درصد برای پوشش دادن ریسک سرمایه گذاری اضافه می‌گردد.
از نرخ تنزیلی که در طرح توجیهی به عنوان استاندارد شاخص مالی می توان نام برد تابعی از موارد مختلف مانند زمان و مکان و صنعت می باشد. همچنین در شرایط مختلف با در نظر گرفتن مواردی که بر روی آن تاثیرگذار می باشد. از فرمولی که در زیر آورده شده است استفاده می شود.

فرمول نرخ بهره
فرمول نرخ بهره

بررسی نرخ تنزیل در ایران

در بالا به محاسبه نرخ تنزیل در طرح توجیهی پرداختیم. حال در ادامه در رابطه با این نرخ در ایران می پردازیم و آن را بررسی می نماییم.
نرخ تنزیل در طرح‌ توجیهی در ایران بر اساس فرمولی که در بالا آورده شد محاسبه می‌گردد.
(Rf) در این فرمول برابر نرخ سود اوراق مشارکت ارزی و همچنین تسهیلات صندوق توسعه ملی در قسمت انرژی می باشد که، این مقدار برابر با ۸ درصد است.
(RPm) با توجه به فرمول بالا نرخ بازدهی اوراق بهادار می باشد که این نرخ در بازار بورس تهران است. طبق ا
آماری که در ۵ سال گذشته گرفته شده است این نرخ برابر با ۲۴ درصد بوده است. برای اینکه نرخ تنزیل را به دست آوریم بعد از کسر کردن تورم داخلی کشور در محاسبات دلاری به اضافه نرخ تورم آمریکا و کسر از نرخ بهره بدون ریسک‌می‌کنیم.
RPi به علت وجود نداشتن اطلاعات دقیق و شفاف در رابطه با میزان بازدهی سرمایه گذاری در قسمت های بالا دستی نفت و گاز ایران. می توان‌گفت حساسیت سنجی این متغیر با در نظر گرفتن یک دامنه تغییرات مثبت و منفی ۳ انجام‌می‌پذیرد. این میزان بـا تقریبـی معـادل ۳ درصـد بالاتر و پایین‌تر از میزان بازدهی بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
RP بـا در نظـر گـرفتن رقم های رتبـه بنـدی در ریسـک اعتبـاری سایرکشـورها و مقایسـه کردن کشـورهایی که اقتصادی مشابه ایران دارند، رقم (CRP) برای ایران را معادل ۷ درصد برآورد کرده اند.

نرخ تنزیل در ایران
نرخ تنزیل در ایران

بررسی نرخ تنزیل در طرح توجیهی

با توجه به صحبت هایی که در بالا شد. همچنین فرمول هایی که عنوان شد می توان گفت بــا در نظــر گــرفتن اوضاع و شرایط فعلی از لحاظ نرخ بهره ارزی، نرخ بازدهی بازار، ریسک اعتباری ایران، نرخ تورم داخلی و … نرخ تنزیل با یک بازه ۱۰ تا ۱۶ درصدی برآورد می‌گردد. در صورت تغییر در شرایط کنونی چه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و… که سبب تغییر هر قسمت از اجزایی که در فرمول محاسبه نرخ تنزیل بوده است شود. این نرخ تغییر خواهد کرد.
با توجه به مطالب بالا و صحبت هایی که در رابطه با نرخ تنزیل در طرح امکان سنجی زده شد، امید است که نحوه محاسبه و رابطه این نرخ با عوامل دیگر را متوجه شده باشید.
این نرخ تنزیل در طرح توجیهی یک عامل مهم می باشد که تلاش می شود آن را به صورت درست و دقیق و شفاف به دست آورد و بررسی های لازم را بر روی آن انجام داد.

یک پاسخ یا نظر بنویسید

2 × 1 =